nasze terapie

Czym jest TMS (przezczaszkowa stymulacja magnetyczna)?

Terapia przezczaszkową stymulacją magnetyczną (TMS, ang. repetitive transcranial magnetic stimulation) to innowacyjna metoda leczenia, która wykorzystuje zdolność mózgu do neuroplastyczności. Działanie TMS opiera się na wykorzystaniu pola magnetycznego oraz zjawiska indukcji elektromagnetycznej do precyzyjnej neuromodulacji aktywności neuronalnej mózgu. Terapia TMS stanowi alternatywny sposób leczenia wielu zaburzeń psychicznych, zwłaszcza przypadków lekoopornych. Stymulacja TMS jest metodą terapeutyczną, której bezpieczeństwo i skuteczność została sprawdzona w badaniach klinicznych. W przeciwieństwie do głębokiej stymulacji mózgu, DBS (ang. deep brain stimulation), która wymaga operacji, TMS jest nieinwazyjną procedurą, którą można wykonać w gabinecie lekarskim bez znieczulenia ogólnego.Terapia TMS została oficjalnie dopuszczona do stosowania przez ważne instytucje m.in. znaną z rygorystycznych przepisów amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) oraz brytyjski National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna TMS jest szeroko dostępna i rekomendowana w wielu krajach. W Magwise wykonujemy sesje TMS od 2019 roku.

Stymulacja TMS

Przewodnik po TMS

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna TMS - jak to działa?

W metodzie tej, poprzez krótkie impulsy magnetyczne o mocy porównywalnej z tradycyjnym rezonansem magnetycznym, osiąga się precyzyjną neuromodulację aktywności bioelektrycznej mózgu. Cewka TMS jest umieszczana nad czaszką, na przykład nad korą odpowiedzialną za ruch. Przez cewkę TMS przepuszczany jest prąd elektryczny. Przepływ prądu elektrycznego następnie wytwarza pole magnetyczne. To z kolei, zgodnie z prawem Faradaya, indukuje to pole elektryczne w mózgu, które stymuluje komórki mózgu (neurony). Stymulator TMS wytwarza impulsy penetrujące tkankę mózgową na głębokości ok. 3-4 cm, indukując w neuronach tzw. prąd depolaryzacyjny. W ten sposób przezczaszkowa stymulacja magnetyczna pobudza aktywność kory mózgowej w miejscu stymulowanym, a także na drodze modulacji transsynaptycznej, modyfikacji ulega aktywność sąsiednich struktur mózgu. TMS powoduje zwiększenie tzw. neuroplastyczności tkanki nerwowej poprzez wydzielanie w mózgu substancji neuroprotekcyjnych i neuroprzekaźników (takich jak np. serotonina). Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna TMS powoduje również pobudzenie procesów powstawania nowych połączeń nerwowych (neurogeneza).

Przewodnik po TMS

Naprawa od wewnątrz: Jakie zmiany wywołuje TMS?

Tradycyjne metody leczenia stosowane w neurologii i psychiatrii koncentrują się na farmakoterapii, podawaniu substancji wpływających na układ nerwowy, na biochemię mózgu. Jak natomiast działa przezczaszkowa stymulacja magnetyczna? Terapia TMS nie jest uzależnia od podawania substancji z zewnątrz a zamiast tego indukuje wytwarzanie przez organizm własnych substancji neuroaktywnych, promuje zmiany.

Zmiany te widoczne są na trzech poziomach.

 • neuronalnym: Stymulacja TMS, jak opisano powyżej, wytwarza w komórkach mózgu aktywność, może być to zarówno hamowanie zbyt aktywnych struktur jak i pobudzanie niedoaktywnych obszarów.
 • synaptycznym: Serie przezczaszkowej stymulacji magnetycznej promują wytwarzanie neuroprzekaźników, m.in, dopaminy oraz czynniki wzrostu, jak BDNF
 • sieciowym: Substancje uwalniane na poziomie synaptycznym dalej promują zmiany neuroplastyczne na poziomie struktur, prowadząc do fizycznej naprawy, bądź kompensacji leczonych obszarów biologicznej sieci neuronalnej jaką jest mózg.

Przewodnik po TMS

Terapia TMS wykorzystuje naturalną zdolność do naprawy mózgu

TMS wykorzystuje neuroplastyczność: naturalną zdolność mózgu do naprawy i reorganizacji, stymulując ją i nadając jej odpowiedni kierunek. Dowiedz się więcej, o tym czym jest neuroplastyczność i jak jest wykorzystywana w terapii TMS.

Ilustracja pokazująca wzrost neuronów po terapii TMS

Przewodnik po TMS

TMS - bezpieczna alternatywa dla farmakoterapii

Bez istotnych efektów ubocznych. Bez farmakoterapii. Bezpieczna alternatywa dla Twojego zdrowia psychicznego

 • TMS działa tam, gdzie leki zawiodły, tam, gdzie nie mogą być stosowane - w niektórych przypadkach przezczaszkowa stymulacja magnetyczna jest w stanie całkowicie zastąpić farmakoterapię. Jest to istotne w szczególności w przypadku osób, u których terapia farmakologiczna okazała się nieskuteczna, bądź przyniosła zbyt dużo efektów ubocznych.
 • TMS zwiększa skuteczność leków - badania wykazały, że terapia TMS może zwiększyć skuteczność niektórych leków, dając lepsze wyniki niż TMS lub same leki.
 • TMS umożliwia dostosowanie dawki leków - TMS może być stosowany w celu zmniejszenia dawki i zmniejszenia skutków ubocznych leków.

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna TMS może zapewnić nadzieję nawet w najtrudniejszych przypadkach, tam gdzie standardowe leczenie zawiodło. Aż od 50% do 70% osób z depresją lekooporną doświadcza klinicznie znaczącej poprawy po terapii TMS. Terapia TMS nie ogranicza się jedynie do leczenia depresji. Zobacz poniżej, co można leczyć terapią TMS.

Fig. Porównanie efektów ubocznych leków antydepresyjnych z terapią TMS

TMS bezpieczną metodą leczenia dzieci

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna TMS jest metodą szczególną ponieważ jest wyjątkowo nieinwazyjna. Terapia TMS w leczeniu depresji u dorosłych jest metodą zatwierdzoną przez znaną z rygorystycznych przepisów amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). Jest ona bezpiecznie stosowana zarówno u dorosłych jak i u dzieci. [1] Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna wykorzystywana do leczenia dzieci dostępna jest na całym świecie, m.in. w dziecięcym szpitalu Cook Children's Medical Center.

W Magwise mamy bardzo duże doświadczenie w metodzie TMS. Terapia TMS u dzieci prowadzona jest zawsze przez wykwalifikowanego do tego specjalistę psychiatrii dziecięcej.

"Terapia TMS wykazuje silny profil skuteczności i bezpieczeństwa u nieletnich - z doniesieniami o minimalnych skutkach ubocznych w porównaniu z lekami przeciwdepresyjnymi. Co więcej, przezczaszkowa stymulacja magnetyczna nie zmienia negatywnie funkcji poznawczych, dojrzewania mózgu, rozwoju motorycznego ani nie wpływa negatywnie na aktywność mózgu (np. na funkcje receptorów lub neuroprzekaźników)" [2]

Liczne badania kliniczne wykazały, że TMS jest zarówno bezpieczny, jak i skuteczny w leczeniu różnych schorzeń u dzieci, tj. m.in:

 • Depresja
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD)
 • Zaburzenia koncentracji uwagi ADHD/ADD
 • Zespół Touretta

Tak jak w przypadku leczenia osób dorosłych, że jest jeszcze więcej innych wskazań i protokołów TMS u dzieci.

Bezpieczeństwo i skuteczność terapii TMS u dzieci została potwierdzona badaniami na ponad 3,5 milionach stymulacji [3]

Źródła

[1] Narang P, Madigan K, Sarai S, Lippmann S. Is Transcranial Magnetic Stimulation Appropriate For Treating Adolescents with Depression? Innov Clin Neurosci. 2019 Sep 1;16(9-10):33-35. PMID: 32082948; PMCID: PMC7009324.
[2] Qiu H, Liang K, Lu L, Gao Y, Li H, Hu X, Xing H, Huang X, Gong Q. Efficacy and safety of repetitive transcranial magnetic stimulation in children and adolescents with depression: A systematic review and preliminary meta-analysis. J Affect Disord. 2023 Jan 1;320:305-312. doi: 10.1016/j.jad.2022.09.060. Epub 2022 Sep 27. PMID: 36174786.3.
[3] Zewdie E, Ciechanski P, Kuo HC, Giuffre A, Kahl C, King R, Cole L, Godfrey H, Seeger T, Swansburg R, Damji O, Rajapakse T, Hodge J, Nelson S, Selby B, Gan L, Jadavji Z, Larson JR, MacMaster F, Yang JF, Barlow K, Gorassini M, Brunton K, Kirton A. Safety and tolerability of transcranial magnetic and direct current stimulation in children: Prospective single center evidence from 3.5 million stimulations. Brain Stimul. 2020 May-Jun;13(3):565-575. doi: 10.1016/j.brs.2019.12.025. Epub 2019 Dec 30. PMID: 32289678.

Przewodnik po TMS

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna: Protokoły lecznicze

Obecnie najczęściej stosowanym protokołem leczenia TMS są serie powtarzalnych impulsów magnetycznych (rTMS, ang. repetitive TMS) o częstotliwości 10 Hz, które wykazują działanie pobudzające, oraz 1 Hz działające w sposób hamujący. Odmianą TMS jest stymulacja TBS (ang. theta-burst stimulation), w której impulsy podawane są tzw. tripletami o częstotliwości 50 Hz. TBS daje możliwość skrócenia terapii (tzw. accelerated iTBS, aiTBS) nawet do kilku dni i jest zdecydowanie lepiej tolerowany przez pacjenta w odróżnieniu do standardowych protokołów. Stymulacji można poddawać wiele obszarów mózgu, do najpopularniejszych tzw. targetów należy obustronnie kora przedczołowa, kora przedruchowa, kora ruchowa, ośrodek Broki. Target stymulacji oraz szczegóły protokołu ustalane są bezpośrednio z lekarzem w trakcie konsultacji kwalifikacyjnej.

Przewodnik po TMS

Protokół SAINT i jego historia

Stanford Accelerated Intelligent Neuromodulation Therapy (SAINT) to specjalny, spersonalizowany protokół TMS opracowany pod kierunkiem prof. Nolana Williamsa z Brain Stimulation Lab na Uniwerytecie Stanforda w Kalifornii. Jest to prawdopodobnie najbardziej skuteczna terapia depresji lekoopornej, uzyskująca ok 80% odsetek remisji podtwierdzonych badaniami klinicznymi. SAINT jest istnym maratonem polegającym na wykonaniu 50 sesji iTBS w ciągu 5 dni (10 sesji dziennie, co 50 minut). Całościowa dawka TMS w tym protokole odpowiada sześciu standardowym terapiom. To co odróżnia oryginalny protokół SAINT od innych protokołów to nie tylko użycie bardzo dużej ilości impulsów magnetycznych w bardzo krótkim czasie. Innowacja kryje się w zastosowaniu specjalnego oprogramowania umożliwiającego wybór najlepszego miejsca stymulacji w oparciu o analizę tzw. antykorelacji pomiędzy zakrętem obręczy a korą mózgu. Używa się do tego funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Oprogramowanie to zostało opatentowane przez amerykańską firmię Magnus Medical jako The SAINT® Neuromodulation System i w 2022r. oficjalnie otrzymało zgodę amerykańskiego FDA do leczenia depresji lekoopornej. Oryginalny SAINT® cały czas nie jest jednak nigdzie dostępny i oczekuje na wdrożenie. Tymczasem wiele klinik na całym swiecie wykonuje podobny protokół bez użycia neuronawigacji uzyskując niewiele gorsze wyniki. Podobnie w Magwise, jako pierwsi w Polsce już od 2020 roku wykonujemy 5-dniową terapię inspirowaną protokołem SAINT, której efektem jest kilkudziesięciu zadowolonych pacjentów.

Jak rozpocząć leczenie?

Terapia TMS odbywa się pod kontrolą lekarza - specjalisty psychiatry lub neurologa. Nie każdą jednostkę chorobową można leczyć za pomocą TMS. Aby rozpocząć terapię trzeba umówić się najpierw na konsultację kwalifikacyjną.
1

Odezwij się do nas

Wyślij e-maila na: [email protected] lub zadzwoń pod +48 660 771 611 albo wyślij

2

Konsultacja kwalifikacyjna

W gabinecie lub zdalnie (ZnanyLekarz lub Skype) w trakcie której specjalista psychiatra lub neurolog oceni szanse powodzenia terapii i zaproponuje najbardziej korzystny protokół stymulacji

3

Ustalenie terminów

Ustalenie grafiku zabiegów z Koordynatorem Pracowni Neurostymulacji

photo

Przykładowa terapia

Standardowy protokół rTMS

Najlepiej sprawdzony, zatwierdzony przez FDA do leczenia lekoopornej depresji. Sesje wykonywane są raz dziennie i trwają ok 20 minut. Terapia trwa 30 dni roboczych.

Czas trwania
30 dni
Ilość sesji
1 sesja dziennie
Czas trwania sesji
20 minut
Skuteczność
ok. 50%

Protokół SAINT

Skumulowany intensywny iTBS według protokołu stymulacji opracowanego na Uniwersytecie Stanforda (SAINT, SNT). Dziesięć kilkuminutowych sesji iTBS dziennie wykonywanych co godzinę. Jest to prawdopodobnie najbardziej efektywna terapia przeciwdepresyjna na świecie.

Czas trwania
5 dni
Ilość sesji
10 sesji dziennie
Czas trwania sesji
10 minut
Skuteczność
ok. 70%

Wskazania lecznicze

Jak możemy Ci pomóc?

Zakres dolegliwości, które można leczyć za pomocą TMS jest bardzo szeroki.
 • Depresja lekooporna (TRD)
 • Osoby z depresją, u których leki dają niewielką poprawę lub wywołują trudne do zniesienia działania niepożądane
 • Depresja w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD)
 • Depresja w ciąży oraz depresja poporodowa
 • Zespół obsesyjno-kompulsywny (nerwica natręctw)
 • Tiki
 • Zespół Tourette’a
 • Zaburzenia hipochondryczne, dysmorfofobia
 • Zespół depersonalizacji-derealizacji (DPD)
 • Zaburzenia nawyków i popędów (uzależnienia behawioralne) takie jak hazard, pracoholizm, zakupoholizm, trichotillomania
 • uzależnienie od komputera/internetu/telefonu
 • uzależnienie od pornografii
 • Bulimia
 • Objawy negatywne schizofrenii
 • Osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline (BPD)
 • ADHD, ADD
 • Zespół Aspergera, spektrum autyzmu (ASD)
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem halucynogenów
 • Zaburzenie postrzegania spowodowane halucynogenami (HPPD)
 • Zespół lęku uogólnionego (GAD)
 • Zespół lęku napadowego (lęk paniczny)
 • Zespół lękowo-depresyjny, nerwica depresyjna
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)
 • Bezsenność
 • Uzależnienie od alkoholu/nikotyny
 • Uzależnienie od stymulantów (kokaina, amfetamina)
 • Uzależnienia behawioralne: zakupoholizm, pracoholizm, patologiczny hazard, trichotillomania, uzależnienie od komputera, telefonu, pornografii

Funkcje poznawcze

Neurologia

Wysoka statystyka skuteczności

Zebrane wyniki leczenia terapią TMS pacjentów w klinice Magwise
>

Pacjenci poddani terapii TMS

%

Procent pacjentów, którzy odczuli poprawę

Najczęściej zadawane pytania

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami.
CZY TMS JEST BOLESNY?

W przypadku wysokich częstotliwości (50 Hz, 10 Hz) w trakcie sesji pacjent czuje rodzaj drażnienia/skubania stymulowanej okolicy – zwłaszcza na początku sesji, ale jest to „do zniesienia”. Po kilku minutach dochodzi do tzw. habituacji czyli przyzwyczajenia się do bodźca i odczucia bólowe niemal ustępują. Nigdy nigdy nie było konieczności przerwania zabiegu z powodu bólu. Konwencjonalne środki przeciwbólowe jak np. paracetamol lub ibuprofen przyjęte na 30 min przed sesją poprawiają komfort pacjenta. W przypadku niskich częstotliwości (1 Hz) w protokole leczenia nerwicy natręctw nie ma żadnych doznań bólowych a wręcz chorzy mówią o wyjątkowej przyjemności i odczuciu „ulgi” w trakcie wykonywanej sesji.

CZY TERAPIA TMS POWODUJE TRWAŁE SKUTKI UBOCZNE ?

Nie, terapia TMS jest metodą nieinwazyjną i bezpieczną. Nie powoduje żadnych trwałych negatywnych skutków. Mogą jedynie wystąpić krótkotrwałe i przemijające skutki uboczne, w postaci dyskomfortu w miejscu stymulacji, bólu głowy, nudności czy uczucia zmęczenia.

CZY POTRZEBNE JEST SKIEROWANIE OD MOJEGO LEKARZA?

Nie jest potrzebne żadne skierowanie. Należy natomiast odbyć rozmowę kwalifikacyjnę z lekarzem (osobiście w gabinecie lub online). Do zabiegów kwalifikują psychiatrzy oraz neurolodzy, będący członkami naszego zespołu. Należy przygotować do wglądu dokumentację lekarską, jeśli takowa jest – zwłaszcza wypisy ze szpitali psychiatrycznych i wyniki badań obrazowych mózgu (tomograf, rezonans, EEG).

CZY LECZYMY DZIECI ?

Wykonujemy zabiegi TMS także u osób niepełnoletnich. Terapia wykonywana jest przez specjalistę psychiatrii dziecięcej, który posiada odpowiednie doświadczenie w terapii TMS.

KTO NIE KWALIFIKUJE SIĘ DO LECZENIA?

Jedynym bezwzględnym przeciwwskazaniem do TMS jest obecność materiałów ferromagnetycznych w głowie takich jak np. implanty ślimakowe czy klipsy naczyniowe. Uwaga! Nie dotyczy to materiałów dentystycznych, które nie są przeszkodą dla stosowania TMS.

Ze względu na bezpieczeństwo, należy zachować ostrożność u osób:

 • po przebytych urazach mózgu, udarach, operacjach neurochirurgicznych
 • chorujących na padaczkę (dotyczy tylko wysokich częstotliwości)
 • z aktualnie obecnymi objawami psychotycznymi (halucynacje, urojenia)
 • posiadających rozrusznik serca (wyjątkiem są rozruszniki kompatybilne z MR, pacjent należy przedłożyć zaświadczenie od kardiologa o braku przeciwwskazań)
 • posiadających inne wszczepione urządzenia - tzw. implanty, lub pompa insulinowa, stenty naczyniowe, klipsy metalowe, odłamki, kule postrzałowe

Decyzję zawsze indywidualnie podejmuje lekarz kwalifikujący na podstawie dokładnego wywiadu.

ILE SESJI POTRZEBUJĘ ŻEBY ODCZUĆ POZYTYWNE SKUTKI?

Najczęściej poprawy następują po 12-15 sesjach. Część chorych poprawia się między 20-30 sesją. Optymalna ilość sesji w cyklu terapeutycznym to 30 sesji.

CZY W DNIU KONSULTACJI KWALIFIKACYJNEJ MOGĘ WYKONAĆ SESJĘ TMS

Nie ma możliwości, żeby pierwsza sesja TMS odbyła się bezpośrednio po konsultacji kwalifikacyjnej. W indywidualnych przypadkach możmy odstąpić od tej zasady ale wymaga to wcześniejszego ustalenia.

Specjaliści zajmujący się terapią TMS

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do terapii TMS

baza wiedzy

Posłuchaj jakie dźwięki wydaje stymulator TMS

Dźwięk TMS - częstotliwość przerywanej stymulacji theta-burst iTBS 50Hz

Dźwięk TMS - częstotliwość przerywanej stymulacji theta-burst iTBS 50Hz

Dźwięk TMS - częstotliwość 1 Hz

Dźwięk TMS - częstotliwość 1 Hz

Dźwięk TMS - częstotliwość 10Hz

Dźwięk TMS - częstotliwość 10Hz

Dźwięk TMS - częstotliwość ciągłej stymulacji theta-burst cTBS

Dźwięk TMS - częstotliwość ciągłej stymulacji theta-burst cTBS