Zespół Aspergera

Zespół Aspergera to zaburzenie neurorozwojowe należące do grupy zaburzeń ze spektrum autyzmu. Charakteryzuje się upośledzoną interakcją społeczną, przeciętną lub wyższą inteligencją.

Zespół Aspergera - Co to jest?

Zespół Aspergera (AS, ang. Asperger syndrome) to zaburzenie neurorozwojowe należące do grupy zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD, ang. Autism spectrum disorder). Charakteryzuje się upośledzoną interakcją społeczną, przeciętną lub wyższą inteligencją.

Zespół Aspergera dotyczy głównie domeny komunikacji i interakcjach społecznych. Zaburzenia ASD obejmują szeroką grupę nieprawidłowości neurorozwojowych o bardzo różnym stopniu nasilenia i przejawach, zwykle rozpoczynających się we wczesnym dzieciństwie i charakteryzujących się problemami w komunikacji społecznej i interakcjach, wraz z problemami behawioralnymi, takimi jak ograniczone zainteresowania i powtarzające się zachowania. Mówimy o zespole Aspergera w przypadku osoby spełniającej kryteria autyzmu i nieposiadającej niepełnosprawności intelektualnej ani opóźnienia językowego.

Spektrum autyzmu a zespół Aspergera

Chociaż zespół Aspergera był wprowadzony jako odrębna kategoria diagnostyczna (DSM-4, 1994), prawie 20 lat później w (DSM-5) został włączony do bardziej ogólnej kategorii zaburzeń: "ASD". W nowej klasyfikacji (DSM-IV) nie znajdziemy już takich rozpoznań jak: zarówno zespół Aspergera jak i autyzm dziecięcy.

Ze względu na zróżnicowanie objawów w ASD (spektrum poziomu umiejętności językowych i intelektualnych, począwszy od upośledzenia, brak upośledzenia i skończywszy na wysokim poziomie IQ), historycznie traktowano zespół Aspergera jako oddzielną diagnozę. Zespół Aspergera można stwierdzić, bowiem przy braku zaburzenia mowy czy intelektualnego. Obecnie zespół Aspergera jest zakwalifikowany jako podtyp należący do ASD (ASD-AS, ang. autism spectrum disorder- asperger syndrome). Często jest on określany również jako wysokofunkcjonujący autyzm. Ze względu na rozległą historię zespołu aspergera i stosunkowo charakterystyczną prezentację kliniczna, specjaliści nadal używają tej diagnozy jako podtypu ASD bez opóźnienia językowego i normalnego lub wyższego IQ.

Objawy - zespół Aspergera

Zespół Aspergera (ASD-AS) charakteryzuje się podstawowymi objawami ASD przy braku niepełnosprawności intelektualnej lub opóźnienia językowego. Cechy kliniczne są bardzo niejednorodne i różnią się w zależności od wieku i współistniejących chorób psychiatrycznych.

Objawy charakterystyczne dla całego spektrum ASD znajdziesz tutaj.

Najbardziej typowe objawy zespołu Aspergera to:

 • Brak opóźnienia językowego
 • przeciętna bądź wyższa inteligencja
 • zauważalne różnice w interakcjach społecznych
 • powtarzalne zachowania
 • silne, skoncentrowane podejście do pewnych zainteresowań lub aktywności

Osoby z zespołem Aspergera (ASD-AS) są uważane za wysoko funkcjonujące, co oznacza, że

 • mają większe szanse na to, że nie zostały zdiagnozowane w dzieciństwie (ze względu na umiejętności maskowania)
 • mogą potrzebować mniej codziennego wsparcia
 • nie mają opóźnień w komunikacji i języku*

*Mimo, że zespół aspergera jest podtypem ASD bez opóźnienia językowego, niektóre pragmatyczne umiejętności językowe, tj. prozodia są widocznie zaburzone. Prozodię możemy określić inaczej jako: rytm wypowiedzi, akcentowanie, sposób intonowania słów w zdaniu. Prozodia ma ogromne znaczenie w formułowaniu przekazu i jest kluczowa dla właściwej komunikacji. Przykładem zaburzenia prozodii jest zdanie leksykalnie wyrażające zdziwienie, które jest wypowiedziane jednostajnym/płaskim tonem, lub też zdanie twierdzące wypowiedziane z intonacją pytania. Należy pamiętać, że osoby z wysokofunkcjonującym autyzmem często maskują swoje autystyczne cechy, dlatego płaska intonacja może być zastąpiona poprawną bądź niekiedy nawet przesadną, pedantyczną intonacją.

Objawy zespołu Aspergera można podzielić na następujące kategorie:

 • WYOBRAŹNIA I ELASTYCZNOŚĆ MYŚLENIA

Osoby z zespołem Aspergera mogą mieć trudności z elastycznym i abstrakcyjnym myśleniem, co objawia się na kilka sposobów: niezdolnością do zrozumienia punktu widzenia innych ludzi, braniem rzeczy dosłownie.

 • TRUDNOŚCI Z BODŹCAMI SENSORYCZNYMI Osoby z zespołem Aspergera mogą być bardziej wrażliwe na pewne dźwięki lub bodźce sensoryczne, takie jak hałas, zapach i światło. Może to prowadzić do poczucia "przeciążenia". Często oznacza to, że żyją oni w niepokoju przed nieoczekiwanymi bodźcami sensorycznymi i potrzebują się czasami wycofać w strefę bardziej komfortową.

 • TRUDNOŚCI Z MOTORYKĄ Upośledzenie umiejętności motorycznych może przejawiać się w niezdarnych, niezręcznych ruchach. Może to prowadzić do trudności w takich czynnościach jak pisanie, rysowanie i uprawianie sportu. Według teorii część osób z ASD-AS ma zaburzenia pamięci proceduralnej. Pamięć proceduralna jest rodzajem pamięci nieświadomej, która pomaga nam w wykonywaniu określonych rodzajów zadań automatycznie- bez zastanawiania się, np. zawiązanie sznurówek. Jest to teoria obalona naukowo, osoby z ASD-(AS) nie mają problemów z pamięcią proceduralną a ich skupienie i zaangażowania umysłu w wykonanie wyuczonej czynności świadczy jedynie o ich odmiennym przetwarzaniu sensorycznym.

 • TRUDNOŚCI ORGANIZACYJNE Większość osób z zespołem Aspergera potrzebuje wysoce zorganizowanego środowiska. Nieoczekiwane sytuacje lub zmiany mogą powodować u nich znaczny niepokój.

Zespół Aspergera a maskowanie - wysokofunkcjonujący autyzm

Osoby wysokofunkcjonujące potrafią maskować swoje autystyczne cechy w celu dopasowania się do otoczenia. Przykładem tego może być przygotowanie skryptów: wypowiedzi i zachowań i odpowiedzi standardowo oczekiwanych w danej sytuacji społecznej. Charakterystyczne jest unikanie kontaktu wzrokowego, osoba z ASD-AS może czuć się niekomfortowo, gdy patrzy rozmówcy prosto w oczy. Zaś maskowanie będzie w tym przypadku polegało na zmuszeniu się do utrzymywania kontaktu wzrokowego, aby się dopasować. Osoby z zespołem Aspergera często hamują zachowania stereotypowe (stimming), czyli autostymulujące zachowania, takie jak np. powtarzające się ruchy lub dźwięki.

zespół Aspergera objawy u dzieci

Pierwsze objawy zespołu Aspergera mogą pojawić się już w okresie niemowlęcym. U niemowląt, u których później stwierdzono ASD-AS, między 9 a 12 miesiącem życia obserwuje się słabszą komunikację niewerbalną z otoczeniem. Dzieci te słabiej komunikują się z otoczeniem za pomocą spojrzeń, mimiki lub dźwięków i nie nawiązywały kontaktu wzrokowego w porównaniu z ich rówieśnikami. Trening umiejętności społecznych jest bardzo potrzebny, w szczególności w okresie, kiedy dziecko zaczyna wchodzić w interakcję z rówieśnikami. Dziecko z zespołem Aspergera może lepiej funkcjonować może, po warunkiem, że opiekunowie będą go odpowiednio wspierać w jego neuroróżnorodności i uczyć w podczas psychoedukacji, jak reagować.

zespół Aspergera objawy u nastolatków

Zespół Aspergera może charakteryzować się specyficznymi obszarami zainteresowań, nieporadnością i niezdarnością:

Rozwój zespołu Aspergera jest bardziej widoczny wraz z wiekiem. Niektóre dzieci z zespołem Aspergera (ASD-AS) grają w powtarzalne i stereotypowe gry, np. mogą całymi dniami bawić się w "udawanie". Mogą posiadają bardzo specyficzne zainteresowaniami, które są nietypowe pod względem stopnia zaangażowania. Dzieci z ASD-AS często interesują się określonymi dziedzinami, takimi jak dane techniczne pociągów, mechanika, przestrzeń kosmiczna, historia, muzyka lub meteorologia. Zaburzenia koordynacji ruchowej oraz nietypowy chód i postawa (problemy wynikające z zaburzonej integracji sensorycznej) są powszechne u osób z ASD-AS. W związku z tym mogą wykazywać niewielkie zainteresowanie sportem i niektórzy mogą doświadczać trudności podczas wykonywania czynności takich jak rysowanie, pisanie lub zapinanie guzików koszuli. Należy pamiętać, że nie wszystkie z wymienionych tu objawów muszą występować u dziecka z zespołem Aspergera, np. dziecko nie musi wcale odbiegać od rówieśników sprawnością oraz koordynacją ruchową.

Objawy u osób dorosłych

Późna diagnoza: Zespół Aspergera diagnozowany jest nierzadko dopiero w wieku dorosłym. ASD-AS jest często związany z opóźnioną diagnozą kliniczną, często do 11 roku życia lub nawet później. To opóźnienie w diagnozie jest bardziej prawdopodobne ze względu na fakt, że ta ten podtyp ASD może dość dobrze kompensować swoje trudności społeczne. Osoby z ASD-AS mają przeciętną lub wyższą inteligencję, co może prowadzić do tego, że są w stanie dobrze maskować swoje odmienności w zakresie interakcji społecznych. Trudno jest jednak utrzymać te strategie kompensacyjne, gdy środowisko społeczne staje się coraz bardziej skomplikowane. Ponadto, ten sposób funkcjonowania ostatecznie zawodzi z powodu ich nieelastyczności zachowania i trudności w radzeniu sobie ze zmianami, w obszarach takich, jak związki lub rozpoczęcie działalności zawodowej. Maskowanie może być niesamowicie wyczerpujące, powodując zwiększone ryzyko lęku i depresji u osób z ASD-AS.

Objawy u tych osób nie są specyficzne i są głównie związane z interakcjami społecznymi. Szczególnym obszarem, gdzie te zachowania autystyczne mogą się ujawniać u osób dorosłych z ASD-AS to:

Praca zawodowa Część osób z ASD-AS komunikuje się w sposób bardzo sformalizowany, bezpośredni, często z braku świadomości, że pewna wypowiedź może kogoś urazić. Ta specyfika może powodować problemy w miejscu pracy, szczególnie w niektórych zawodach, takich jak stanowiska pracy wymagające pracy zespołowej. Ponadto ich ograniczona elastyczność może powodować, że będą przestrzegać pewnych rytuałów w bardzo ścisły sposób, a wszelkie zakłócenia tych rytuałów mogą generować niepokój. Na przykład, mogą umieszczać swoje przedmioty w określonym miejscu na biurku lub rozpoczynać i kończyć dzień pracy w ściśle określonym czasie. Nawet z dyplomem uniwersyteckim znalezienie pierwszej pracy może być wyzwaniem ze względu na trudności, jakich mogą doświadczyć podczas rozmów kwalifikacyjnych. Jednak mogą oni również posiadać wiele cennych cech, takich jak punktualność, uczciwość, kreatywność i zdolności logicznego myślenia.

Związki Dotychczas spektrum autyzmu (w tym zespół aspergera) był błędnie łączony z hipoempatią (niską empatią) charakterystyczną dla aleksytymii. Najnowsze badania neuroobrazowania funkcjonalnego pokazują, że nie różnią się one niczym między osobami nieautystycznymi pod względem empatii. Osoby ze ASD-(AS) zaś mogą trudności z odczytywaniem wyrazu twarzy, a co za tym idzie mają problemy z rozpoznawaniem emocji.

Przyczyny zespołu Aspergera

Teorie dotyczące etiologii ASD-(AS) ewoluowały. Początkowa koncepcja "chłodnych emocjonalnie matek", jest obecnie uważana za przestarzałą. Ponadto, czynniki takie jak styl życia rodziny, dochód i poziom wykształcenia nie są już uważane za czynniki ryzyka. Chociaż uznano, że wiele czynników genetycznych, neurobiologicznych i środowiskowych przyczynia się do etiologii ASD-(AS), dokładne mechanizmy leżące u ich podstaw nie są w pełni zrozumiałe.

Wczesne uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego wymieniane są jako potencjalne przyczyny autyzmu. Jednak specyficznie w przypadku zespołu Aspergera jest to kwestia odmienności w rozwoju mózgu. Badacze stwierdzili anomalie istoty białej w mózgu osób z zespołem Aspergera i jej połączeń.

Czynniki genetyczne

Wśród czynników związanych z podłożem ASD-(AS) powszechnie akceptowany jest czynnik genetyczny. Wyższa częstość występowania ASD-(AS) u rodzeństwa w porównaniu z populacją ogólną; silna rola dziedziczenia u bliźniąt z 98% zgodnością u bliźniąt jednojajowych i 53% do 67% zgodnością u bliźniąt dwujajowych, a szacunki dziedziczności wahają się od 64% do 91%; to tylko niektóre z argumentów przemawiających za znacznym wkładem genetycznym w rozwój ASD-(AS).

Czynniki środowiskowe

Rola wielu potencjalnych czynników środowiskowych związanych z etiologią ASD-(AS) jest obszarem aktywnych badań. Nie ma natomiast naukowego potwierdzenia na wpływ szczepień na wystąpienie autyzmu.

Diagnoza

Zespół Aspergera nie jest już diagnozowany jako oddzielne zaburzenie. Według aktualnej klasyfikacji (DSM-V), jest on częścią szeregu schorzeń wchodzących w skład zaburzeń ze spektrum ASD, dlatego obowiązuje tu diagnoza w kierunku ASD.

Testy i ocena zwykle obejmują zespół specjalistów psychiatrii i psychologii. Specjaliści zadadzą serię pytań dotyczących rozwoju oraz aktualnych umiejętności i problemów. Będą również wchodzić w interakcje z pacjentem i przeprowadzać oceny w celu oceny objawów, jakie wykazuje podczas interakcji z innymi.

Rozpoznanie zespołu Aspergera może być trudne. Czasami stan ten może być mylony z innymi schorzeniami, takimi jak zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zespół obsesyjno-kompulsyjny (OCD) lub zespół opozycyjno-buntowniczy (ODD). Dlatego lekarz powinien kompleksowo ocenić pacjenta i w razie konieczności zlecić też dodatkowe badania, aby upewnić się, że nie ma innych problemów medycznych. Nieleczony zespół Aspergera może prowadzić do konsekwencji w życiu dorosłym, związanym z ciągłym niepowodzeniem w interakcjach międzyludzkich - tj. depresja, czy fobia społeczna rozwinięta na tym tle.

Co wyklucza zespół Aspergera?

Zespół Aspergera (ASD-AS) jest podtypem ASD bez opóźnienia językowego, z normalnym lub wyższym poziomem inteligencji, dlatego nie możemy zakwalifikować pacjenta jako ASD-AS jeśli występuje u niego opóźnienie językowe bądź intelektualne.

Zespół Aspergera test

Test przesiewowy nie stanowi oficjalnej diagnozy i nie zastępuje wizyty u specjalisty, może natomiast zwrócić uwagę na konieczność zwrócenia się po dogłębną diagnozę.

Diagnoza zespołu Aspergera dostępna w Magwise

W Magwise zapewniamy kompleksową diagnostykę przeprowadzoną przez specjalistę psychiatrii, w razie konieczności pogłębioną o opinię psychologiczną.

Interwencje stosowane w zespole Aspergera

Terapia behawioralna

Należy podkreślić, że terapie behawioralne nie mają na celu wyleczenia ASD-(AS) i są dalekie od terapii konwersyjnej. Oddziaływania terapeutyczne służą wspieraniu jednostki z zespołem Aspergera w radzeniu sobie z trudnościami społecznymi i emocjonalnymi. Terapia behawioralna skupia się na identyfikowaniu i modyfikowaniu różnych wzorców zachowań, ucząc jednostki alternatywnych, bardziej adaptacyjnych reakcji na różne sytuacje społeczne. Specjalnie przystosowane ćwiczenia i symulacje społeczne pomagają rozwijać umiejętność rozumienia i interpretacji emocji oraz intencji innych ludzi.

Terapia zajęciowa

We wsparciu osób z zespołem Aspergera ważne jest także kształtowanie umiejętności komunikacyjnych. Terapeuci pracują nad rozwijaniem jasnego i zrozumiałego sposobu wyrażania myśli oraz interpretacji komunikatów innych osób. Szczególny nacisk kładzie się na rozwijanie umiejętności w zakresie komunikacji niewerbalnej, takiej jak mowa ciała czy gesty.

W szczególności ważny jest:

 • Trening umiejętności społecznych.
 • Wsparcie umiejętności adaptacyjnych.
 • Regulacja emocjonalna/wsparcie zachowania.

Farmakoterapia

Nie ma leków przepisywanych specjalnie dla osób z ASD-(AS). W leczeniu współistniejących zaburzeń zdrowia psychicznego, m.in. depresji czy zaburzeń koncentracji, mogą być zalecone leki.

Neurostymulacja

Metody neurostymulacyjne, jakim jest terapia TMS, przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (ang., transcranial magnetic stimulation) pozwalają w sposób nieinwazyjny efektywnie wpływać na aktywność obszarów mózgu. Protokoły TMS stosowane w ASD-(AS) regulują aktywność struktur związanych z zaburzonym przetwarzaniem sensorycznym. Dzięki nakierowanemu działaniu, TMS trafia w mechanizm, który leży u podstaw objawów ASD-(AS).

EEG Biofeedback

EEG Biofeedback jest nieinwazyjną i niefarmakologiczną metodą terepeutyczną, która bazuje na autoregulacji. W wielu badaniach stwierdzono, że biofeedback EEG zmniejsza objawy zaburzeń ASD-(AS).

Terapia TMS

Interwencje stosowane w Zespole Aspergera dostępne w Magwise

W Magwise zapewniamy kompleksowe wsparcie osób z zespołem Aspergera. Leczenie zaburzeń występujących w zespole Aspergera prowadzone jest przez specjalistę psychiatrii rozszerzone o współpracę z psychologiem.

Psychoterapia

 • wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami społecznymi i emocjonalnymi.
 • w poprawie objawów depresyjnych, bądź traum związanych z odrzuceniem, niezrozumieniem, samotnością
 • w akceptacji swojej neuroróżnorodności

Źródła

 • Warrier V, Greenberg DM, Weir E, Buckingham C, Smith P, Lai MC, Allison C, Baron-Cohen S. Elevated rates of autism, other neurodevelopmental and psychiatric diagnoses, and autistic traits in transgender and gender-diverse individuals. Nat Commun. 2020 Aug 7;11(1):3959. doi: 10.1038/s41467-020-17794-1. PMID: 32770077; PMCID: PMC7415151.
 • The Adult Asperger Assessment (AAA): A Diagnostic Method Simon Baron-Cohen, Sally Wheelwright, Janine Robinson, Marc Woodbury-Smith: Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 35, No. 6, December 2005
 • Nisticò V, Ingrosso G, Lombardi F, Chiudinelli E, Bianchini G, Faggioli R, Bertani A, Gambini O, Demartini B. Autistic traits, sensory sensitivity and eating disturbances in a sample of young adults referring to a generalized mental health clinic. Eat Weight Disord. 2024 Jan 23;29(1):10. doi: 10.1007/s40519-024-01639-7. PMID: 38261082; PMCID: PMC10806192.
 • https://www.autismresearchcentre.com/tests/adult-asperger-assessment-aaa/

KONTAKT

Dobór odpowiedniej formy terapii jest kluczowym krokiem. W celu kompleksowej diagnostyki i dopasowania odpowiedniej dla Ciebie formy leczenia skontaktuj się z nami KONTAKT

Specjaliści zajmujący się zespołem Aspergera