Badanie EEG

Co to jest badanie EEG (elektroencefalografia)?

Elektroencefalogram (EEG) to badanie mierzące aktywność mózgu- stanowi ono niezwykle ważne narzędzie diagnostycznym stosowane w medycynie. Podczas tego bezbolesnego badania do skóry głowy przyczepiane są małe czujniki-elektrody, które odbierają sygnały elektryczne wytwarzane przez mózg. Komórki mózgowe komunikują się za pomocą impulsów elektrycznych i są aktywne przez cały czas, nawet podczas snu. Aktywność ta pojawia się w postaci fal na zapisie EEG. Fale mózgowe zaś (zsynchronizowane impulsy elektryczne) odzwierciedlają komunikację między obszarami mózgu. Fale mózgowe mogą ujawniać informacje na temat stanu fizjologicznego i funkcjonowania poznawczego, w tym poziomu stresu, czy uwagi. Sygnały te są rejestrowane przez urządzenie i analizowane przez specjalistę. EEG jest jednym z głównych badań diagnostycznych w kierunku padaczki. EEG może również odgrywać rolę w diagnozowaniu wielu innych zaburzeń.

Wskazania do EEG: w jakim celu robi się badanie EEG?

Badanie EEG może pomóc w diagnozowaniu i monitorowaniu szeregu schorzeń wpływających na mózg. Może pomóc w zidentyfikowaniu przyczyny niektórych objawów – takich jak np. problemy z pamięcią – lub dowiedzieć się więcej o schorzeniu, które już zdiagnozowano. Badanie EEG pomoże Twojemu lekarzowi określić rodzaj padaczki, na którą cierpisz, co może powodować napady padaczkowe i jak najlepiej Cię leczyć. Badanie EEG pomaga lekarzom w ocenia zaburzeń świadomości. Może również być użyte dodatkowo w diagnozowaniu zaburzeń psychicznych i neurologicznych.

EEG jest wykorzystywane również do badania takich zaburzeń, jak:

 • demencja
 • uraz głowy i wstrząśnienie mózgu
 • guzy mózgu
 • zapalenie mózgu
 • zaburzenia snu, takie jak bezdech senny

Badanie EEG u dzieci

Badanie EEG może być również wykonywane u dzieci. Badanie EEG są zwykle wykonywane, gdy dzieci wykazują opóźnienia rozwojowe lub objawy, takie jak utrata przytomności, bóle głowy.. EEG pomoże stwierdzić, czy przyczyną objawów są napady padaczkowe lub inne zaburzenia neurologiczne.

Przebieg EEG: Jak wygląda badanie EEG?

Podczas badania EEG pacjent siedzi lub leży, a elektrody są umieszczane na skórze głowy przy użyciu specjalnego żelu. Pacjent jest proszony o relaksację lub wykonywanie określonych zadań (np. zamknięcie i otwarcie oczu, głęboki oddech), podczas gdy zapisywane są dane na komputerze przez określony czas.

Poniżej opisaliśmy szczegółowo, jak przebiega procedura badania EEG:

 • Zostaniesz poproszony o zrelaksowanie się na fotelu lub położenie się na łóżku.
 • Na skórze głowy zostaną przymocowane elektrody za pomocą specjalnej pasty lub zostanie zastosowany czepek zawierający elektrody, do których aplikuje się żel przewodzący.
 • Zostaniesz poproszony o zamknięcie oczu, zrelaksowanie się
 • Po rozpoczęciu rejestracji będziesz musiał pozostać względnie nieruchomy przez cały czas trwania badania. Specjalista wykonujący badanie może Cię monitorować, aby obserwować ruchy, które mogą powodować ewentualne zakłócenia w odczycie, takie jak połykanie lub mruganie. Badanie można wstrzymywać, aby umożliwić odpoczynek lub zmianę pozycji, w razie konieczności.
 • Po tym, jak zostanie przeprowadzony wstępny zapis, specjalista może przetestować Cię różnymi bodźcami. Na przykład możesz zostać poproszony o głębokie i szybkie oddychanie przez 3 minuty lub możesz zostać wystawiony na działanie jasnego, migającego światła.
 • Jeśli jesteś oceniany pod kątem zaburzeń snu, EEG powinno zostać wykonane właśnie podczas snu.

Co dzieje się po EEG?

Po zakończeniu badania elektrody zostaną usunięte, a pasta/żel zostanie zmyta ciepłą wodą. W niektórych przypadkach może być konieczne ponowne umycie włosów w domu. W miejscach umieszczenia elektrod może pojawić się nieznaczne zaczerwienienie skóry, które jednak ustąpi w ciągu kilku godzin.

Zwykle nie otrzymasz wyników tego samego dnia (czas oczekiwania to ok. 3-4 dni). Sygnał EEG będzie musiał zostać najpierw przeanalizowany przez specjalistę. Nasz lekarz może udzielić Ci dodatkowych lub alternatywnych instrukcji po zabiegu, w zależności od Twojej konkretnej sytuacji.

Zapis EEG: Jak wygląda prawidłowy zapis EEG?

Prawidłowy zapis EEG charakteryzuje się regularnymi i symetrycznymi wzorcami fal mózgowych. Fale mózgowe mają swoje określone parametry, takie jak częstotliwość i amplituda, co jest uwzględnione w interpretacji wyników. Parametry te w połączeniu z pozostałymi informacjami, takimi jak: wiekiem pacjenta, stan czujności lub snu oraz lokalizacja na skórze głowy są interpretowane przez specjalistę.

Najbardziej znana klasyfikacja wykorzystuje częstotliwość fal EEG (alfa, beta, theta i delta)

Fale alfa - 8-13 Hz

Fale alfa występują rytmicznie po obu stronach głowy, ale często mają nieco większą amplitudę po stronie prawej, zwłaszcza u osób praworęcznych. Jest to rytm dominujący w centralnych oraz potylicznych regionach (z tyłu głowy), szczególnie widoczny przy zamkniętych oczach i w stanie relaksu. Aktywność alfa zwykle zanika wraz z uwagą (np. obliczenia w pamięci, stres, czy otwieranie oczu).

Fale beta - ponad 13 Hz

Mają zazwyczaj małą amplitudę, są zwykle symetryczne i bardziej widoczne z przodu. Leki, takie jak barbiturany i benzodiazepiny, mogą zwiększać fale beta.

Fale Theta - 3,5-7,5 Hz

Fale theta i delta są wspólnie nazywane falami wolnymi, które charakteryzują się większą amplitudą niż fale szybsze (o większej częstotliwości). Fale theta zwykle pojawiają się podczas snu niezależnie od wieku. U przytomnych dorosłych fale te są nieprawidłowe, jeśli występują w nadmiarze.

Fale delta - 3 Hz lub poniżej

Zwykle obserwuje się je podczas głębokiego snu u dorosłych, a także u niemowląt i dzieci. Fale delta są nieprawidłowe u przytomnego dorosłego. Fale delta mogą być ogniskowe (lokalna patologia) lub rozproszone (uogólniona dysfunkcja).

Pozostałe parametry oceniane w zapisie EEG, to morfologia (czyli kształt) fal mózgowych

Skoki, ostre fale mogą świadczyć o patologii, np. o padaczce.

Interpretacja wyników elektroencefalografii

Interpretacja wyników EEG dokonywana jest przez specjalistę, który analizuje wzorce fal mózgowych i może stwierdzić obecność nieprawidłowości w aktywności elektrycznej mózgu. Na podstawie tych wyników lekarz prowadzący może postawić diagnozę i zalecić odpowiednie leczenie. Istotne są objawy kliniczne w połączeniu z interpretacją wyników EEG w postawieniu odpowiedniej diagnozy.

diagnostyka

Badanie QEEG

Co to jest QEEG?

QEEG (Quantitative Electroencephalography) lub popularnie nazywany Brain Mapping to zaawansowana technika analizy elektroencefalografii, która umożliwia pomiar i analizę aktywności elektrycznej mózgu w sposób bardziej szczegółowy niż tradycyjne badanie EEG- w oparciu o analizę ilościową. Na podstawie QEEG tworzy się mapę mózgu, która pozwala określić ilościowo moc, ilość, rozkład i stosunek różnych fal mózgowych.

Jaka jest różnica między EEG a QEEG?

Standardowe badanie elektroencefalograficzne polega na rejestracji ogólnych wzorców fal mózgowych, co pozwala na ogólną ocenę stanu aktywności mózgu. Specjalista opisujący badanie, analizuje podstawowe cechy sygnału EEG, dzięki czemu jest w stanie wychwycić ewentualne nieprawidłowości, m.in., cechy świadczące o padaczce bądź innych wyżej wymienionych zaburzeniach. . Jednak QEEG idzie o krok dalej, umożliwiając dokładną analizę częstotliwości, amplitudy i wzorców fal mózgowych w różnych obszarach mózgu. Do analizy QEEG wykorzystywane są możliwości obliczeniowe komputera a nie sama analiza wzrokowa. To pozwala na uzyskanie bardziej precyzyjnych informacji na temat funkcjonowania mózgu pacjenta, takich jak dysfunkcje w określonych obszarach mózgu lub nierównowaga między różnymi rodzajami fal mózgowych

Co wykrywa badanie QEEG?

QEEG jest bardzo cennym elementem kompleksowej oceny w klinice Magwise. Pomaga zrozumieć aktywność elektryczną mózgu. Może pokazać, czy aktywność mózgu jest zbyt wysoka, czy zbyt niska w określonych częstotliwościach dla określonego stanu.

Badanie QEEG może być pomocne:

 • Jako dodatkowe narzędzie diagnostyczne w identyfikacji problemów poznawczych i psychicznych
 • W przewidywaniu reakcji na leki, na przykład prawdopodobnej reakcja na leki przeciwdepresyjne
 • W dostarczeniu cennych informacji przy tworzeniu spersonalizowanego planu leczenia i w śledzeniu postępów.
 • W dostarczaniu obiektywnych informacji wykorzystywanych do tworzenia spersonalizowanego programu EEG Biofeedback lub wyznaczenia protokołu leczenia za pomocą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS).

Możemy wykorzystać informacje z QEEG jako wskazówkę do określenia najskuteczniejszych rozwiązań, które pomogą Ci poprawić pamięć, zwiększyć koncentrację i uwagę, zminimalizować lęk, czy zwiększyć skuteczność leczenia różnych chorób neuropsychiatrycznych, m.in. depresji.

Znaczenie QEEG w doborze i monitorowaniu leczenia

QEEG odgrywa kluczową rolę w procesie diagnostycznym oraz w doborze i monitorowaniu leczenia zaburzeń neuropsychiatrycznych. Dzięki precyzyjnej analizie, lekarze mogą dokładniej zrozumieć aktywność mózgu pacjenta i dostosować leczenie w oparciu o te informacje. Jest to szczególnie istotne, ponieważ umożliwia spersonalizowane podejście terapeutyczne, dostosowane indywidualnie do pacjenta.

QEEG pozwala na monitorowanie efektów leczenia

Przedstawiony obraz z QEEG pokazuje efekty leczenia ADHD. Widoczna jest tu zmiana przed i po terapii EEG Biofeedback: w postaci obniżenia mocy fal beta. Wysoka fala beta w odprowadzeniach tylnych odpowiada za wzbudzenie i brak uwagi.

QEEG pozwala na indywidualny dobór terapii EEG Biofeedback oraz terapii TMS

QEEG jest wykorzystywane do doboru protokołu terapii EEG Biofeedback, jak również w personalizacji terapii przezczaszkową stymulacją magnetyczną mózgu (TMS). Opierając wybór metody leczenia na podstawie wyniku QEEG, możemy zwiększyć efektywność leczenia. W Magwise specjalizujemy się w terapii TMS i zapewniamy najlepsze możliwe rozwiązania, łącząc w swojej ofercie stymulację TMS z badaniem QEEG. Protokół terapii EEG Biofeedback zawsze podpieramy wynikami mini QEEG bądź pełnego badania QEEG.

Przywrócenie prawidłowej aktywności mózgu po terapii EEG Biofeedback

KONTAKT

Aby dowiedzieć więcej zapraszamy do kontaktu z Kliniką Magwise, gdzie wykonujemy i interpretujemy zarówno badanie EEG jak i QEEG.

FAQ

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami.
Jak przebiega badanie EEG głowy?

Do badania EEG wykorzystuje się specjalną aparaturę czyli elektroencefalograf. Na głowę pacjenta zostaje założony czepek z elektrodami, które są podłączone do głowicy. Elektrody rejestrują prądy czynnościowe wytwarzane przez komórki nerwowe mózgu. Elektrody pokryte są żelem lub pastą przewodzącą. Badanie odbywa się w pozycji leżącej na plecach, w trakcie badania należy się w miarę możliwości nie poruszać i nie rozmawiać. Badanie składa się z kilku etapów:

 1. Przez pierwsze 5 minut pacjent jest w stanie spoczynku. Podczas tego etapu jest proszony o otwarcie i zamknięcie oczu.
 2. Następnie wykonujemy fotostymulację, czyli wystawienie pacjenta na błyski lampy stroboskopowej w celu sprawdzenia czy występuje fotowrażliwość.
 3. Po fotostymulacji wykonujemy hiperwentylację. Pacjent jest proszony, aby przez 3 minuty głęboko oddychał. Po hiperwentylacji następuje koniec badania.
Ile trwa badanie EEG głowy?

Badanie w czuwaniu trwa 20-30 minut, we śnie około godziny.

Jak wygląda wynik końcowy badania EEG głowy?

Wynik badania EEG jest w postaci wykresu obrazującego fale mózgowe oraz załączonego opisu, który informuje, czy wynik badania jest prawidłowy/nieprawidłowy.

Kto opisuje wynik?

Wynik jest analizowany przez lekarza neurologa. Specjalista interpretuje amplitudę i częstotliwość fal mózgowych, które pojawiają się w zapisie EEG.

Jak przygotować się do badania EEG?
 • Przed wizytą umyj włosy szamponem, ale nie używaj odżywki na noc przed badaniem. Nie używaj żadnych produktów do pielęgnacji włosów, takich jak lakiery czy żele.
 • Poinformuj prowadzącego badanie o wszystkich przyjmowanych lekach (na receptę i bez recepty) oraz suplementach ziołowych.
 • Pacjent powinien zażyć leki przyjmowane na stałe zgodnie z zaleceniami lekarza
 • Dzień przed badaniem należy nie spożywać alkoholu, środków odurzających oraz leków pobudzających lub hamujących ośrodkowy układ nerwowy (nasennych, uspokajających).
 • Unikaj spożywania pokarmów i napojów zawierających kofeinę/guaranę przed badaniem.
 • Postępuj zgodnie ze wskazówkami lekarza dotyczącymi ilości snu w noc poprzedzającą badanie.
 • Zjedz regularnie posiłek. Niski poziom cukru we krwi może mieć negatywny wpływ na wyniki badania.
Przygotowanie do badania EEG w czuwaniu

Do badania należy być wypoczętym i wyspanym, to bardzo ważne w badaniu u dzieci.

Przygotowanie do badania EEG podczas snu

W przypadku dzieci: pacjent powinien zostać wybudzony wcześniej niż zwykle oraz nie powinien spać w drodze na badanie. W przypadku dorosłych: badanie wykonuje się po deprywacji, czyli po nieprzespanej nocy. Dodatkowo warto jest przybyć 30 minut przed badaniem w celu wyciszenia się oraz ogrzania. Dzieci powinny zabrać ze sobą ulubionego pluszaka, z którym zasypiają.