Choroby leczone w klinice magwise

Zaburzenia koncentracji uwagi ADHD / ADD

ADHD / ADD jest to najczęstsze zaburzenie neurorozwojowe. Dotyczy 5% populacji ogólnej. Objawy towarzyszą choremu przez całe życie. Kolejne problemy kumulują się, wpływając na rozwój, pracę, relacje.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem koncentracji uwagi jest wrodzonym zaburzeniem utrudniającym prawidłową koncentrację uwagi z często towarzyszącą wzmożoną ruchliwością i obniżoną kontrolą impulsów. W związku z tym zarówno w życiu dzieci jak też dorosłych problemy kumulują się, wpływając na rozwój, pracę, relacje. Odmianą jest ADD, czyli zespół deficytu koncentracji uwagi bez wyraźnej nadpobudliwości.

ADHD - objawy u dzieci

Warto pamiętać, że objawy ADHD u dzieci mogą się różnić w zależności od wieku i płci osoby. Oto niektóre z najczęstszych objawów:

 • Ogólne trudności edukacyjne. Nauka nieinteresujących przedmiotów przychodzi z oporem, zaległości zniechęcają do pozostałych obowiązków. Narastające wbrew woli niepowodzenia sprzyjają obniżaniu poczucia własnej wartości,
 • Często występują trudności z utrzymaniem wątków w trakcie rozmów oraz impulsywne reakcje. Prawie połowa nastolatków z ADHD doświadcza odrzucenia w środowisku rówieśniczym,
 • Częściej występują również zaburzenia koordynacji ruchowej (niezdarność), nieczytelny charakter pisma oraz niewyraźna mowa czy zaburzenia poczucia czasu i spóźnianie się,
 • Częściej niż w przypadku innych chorób mogą występować uzależnienia od „źródeł” dopaminy: telewizji, zakupów, sportów ekstremalnych, Internetu, pornografii, hazardu lub bardziej tradycyjnych używek szczególnie papierosów, alkoholu, marihuany czy stymulantów.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej - objawy u dorosłych

 • Prokrastynacja
 • Robienie wszystkiego na ostatnią chwilę
 • Poleganie na innych w kwestiach dat, rachunków, przypomnień
 • Częste szukanie „czegoś” i zapominanie o „czymś”. Powyższe mogą dotyczyć życia zawodowego i osobistego, sprzyjając poczucia frustracji, bezradności a nawet odrzucenia.
 • Wtórne zaburzenia psychiczne: nieleczone ADHD/ADD zwiększa aż do 75% ryzyko wystąpienia innych, wtórnych zaburzeń takich jak: depresja, zaburzenia lękowe, czy nadużywania substancji psychoaktywnych.

Leczenie ADHD

 • Neurostymulacja Alternatywą dla farmakoterapii są nieinwazyjne metody neurostymulacyjne: przezczaszkowa stymulacja impulsowa (TPS) bądź przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS). W przeciwieństwie do farmakoterapii, jej efekty nie ustępują po odstawieniu leczenia (nie są uzależnione od ciągłego stosowania). Dzieje się tak dzięki zjawisku neuroplastyczności, nakierowanym na te struktury mózgu, które są zaburzone u osób z ADHD. Dzięki temu terapia TMS i TPS trafia bezpośrednio w źródło leżących u podstaw ADHD.

  O tym czym kwalifikujesz się do leczenia TPS, TMS możesz dowiedzieć się podczas konsultacji kwalifikacyjnej.

 • Farmakoterapia W niektórych przypadkach lekarze mogą zalecić stosowanie leków, które mogą pomóc w kontroli objawów ADHD. Najczęściej przepisywanymi lekami są stymulanty, takie jak: metylofenidat czy pochodne amfetaminy. Stymulanty działają na regulację neuroprzekaźników w mózgu, co pomaga w zmniejszeniu nadpobudliwości i poprawie koncentracji. Istnieją również alternatywne leki, takie jak: atomoksetyna, które nie są stymulantami, ale mogą pomóc w kontrolowaniu objawów ADHD.

  • Psychoterapia behawioralno-poznawcza (CBT) Jest to forma psychoterapii, która skupia się na zmianie zachowań i nawyków u osób z ADHD. Może obejmować takie techniki jak: trening umiejętności społecznych, trening umiejętności organizacyjnych. Celem terapii behawioralnej jest nauczenie pacjenta radzenia sobie z trudnościami związanymi z ADHD i rozwijanie pozytywnych zachowań.

W leczeniu istotne jest również:

 • Wsparcie i edukacja Ważne jest, aby osoby z ADHD otrzymywały edukację na temat swojego stanu oraz odpowiednie wsparcie zarówno w szkole, jak i w domu. Nauczyciele i rodzice mogą współpracować, aby dostosować środowisko do potrzeb uczniów z ADHD, stosować strategie uczenia się i pomagać w rozwijaniu umiejętności zarządzania czasem i organizacji.
 • Zdrowy styl życia, który może wspomagać ogólne funkcjonowanie mózgu. To obejmuje regularną aktywność fizyczną, zdrową dietę, odpowiednią ilość snu oraz ograniczenie stresu.
Nieinwazyjna terapia TMS

Badania kliniczne dowodzą, że farmakoterapia jest skuteczniejsza w połączeniu z psychoterapią CBT. Neurostymulacja może zastąpić leczenie farmakologiczne lub pozwolić na zmniejszenie stosowanych dawek leku. Dowiedz się więcej na temat skuteczności metody neurostymulacji metodą TMS i TPS

Leczenie ADHD dostępne w Magwise

Jaka forma terapii jest odpowiednia dla Ciebie?

Skontaktuj się z nami w celu dopasowania odpowiedniej terapii KONTAKT

Referencje

Cheung T, Chau B, Fong KH, Lam JYT, Lo H, Li MH, Li AMMC, Beisteiner R, Lei S, Yee BK, Cheng CPW. Evaluating the efficacy and safety of transcranial pulse stimulation on adolescents with attention deficit hyperactivity disorder: Study protocol of a pilot randomized, double-blind, sham-controlled trial. Front Neurol. 2023 Mar 28;14:1076086. doi: 10.3389/fneur.2023.1076086. PMID: 37056363; PMCID: PMC10086174.

Cao P, Xing J, Cao Y, Cheng Q, Sun X, Kang Q, Dai L, Zhou X, Song Z. Clinical effects of repetitive transcranial magnetic stimulation combined with atomoxetine in the treatment of attention-deficit hyperactivity disorder. Neuropsychiatr Dis Treat. 2018 Nov 26;14:3231-3240. doi: 10.2147/NDT.S182527. PMID: 30538481; PMCID: PMC6263241.

Alyagon U, Shahar H, Hadar A, Barnea-Ygael N, Lazarovits A, Shalev H, Zangen A. Alleviation of ADHD symptoms by non-invasive right prefrontal stimulation is correlated with EEG activity. Neuroimage Clin. 2020;26:102206. doi: 10.1016/j.nicl.2020.102206. Epub 2020 Feb 6. PMID: 32062566; PMCID: PMC7021642.

Specjaliści zajmujący się leczeniem ADHD