Poradnia Zdrowia Psychicznego

W naszej Poradni Zdrowia Psychicznego otrzymasz pomoc zespołu specjalistów z zakresu psychiatrii oraz psychologii.

Psychiatra

Psychiatria to bardzo trudna i wszechstronna specjalizacja lekarska, łącząca w sobie elementy typowo medyczne, jak i filozoficzno-psychologiczne. Nasz zespół składa się z bardzo dobrych specjalistów, pracujących głównie w tzw. biologicznym podejściu. Oznacza to, że preferujemy wyłącznie metodykę leczenia potwierdzoną naukowymi dowodami. Nie ograniczamy się tylko do przepisywania recept. Nasi psychiatrzy pomogą Ci także dobrać odpowiednią psychoterapię oraz, jeśli będzie taka potrzeba niefarmakologiczne metody leczenia jakie oferuje Magwise.

Psychiatra dziecięcy

Psychiatra dzieci i młodzieży – jest to odrębna specjalizacja lekarska, uprawniająca do pracy z pacjentem niepełnoletnim. Psychiatra dziecięcy zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem chorób psychicznych występujących u dzieci i młodzieży.

Psycholog

Psycholog jest specjalistą zajmującym bardzo ważne miejsce w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego. Psychologia jest szeroką dziedziną nauki zajmującą się badaniem funkcjonowania ludzkiej psychiki, zachowań, interakcji międzyludzkich oraz interakcji z otoczeniem.

Wszyscy nasi psychoterapeuci posiadają wyższe wykształcenie psychologiczne wraz ze specjalistycznym podyplomowym szkoleniem w zakresie psychoterapii.

Nasi psycholodzy kierują się przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem swoich pacjentów oraz zasadami etyki zawodowej. Swoją pracę poddają regularnej superwizji i stale podnoszą kwalifikacje poprzez korzystanie ze specjalistycznych szkoleń, konferencji oraz kongresów polskich i międzynarodowych. Dzięki podejściu integracyjnemu posiadamy wyjątkowy zespół oferujący wsparcie osobom doświadczającym trudności w każdym aspekcie zdrowia psychicznego.