Terapia EEG Biofeedback

Biofeedback to nieinwazyjna i niefarmakologiczna metoda terapeutyczna stosowana w leczeniu szeregu zaburzeń neuropsychiatrycznych, jak również w poprawie funkcjonowania osób zdrowych.

Terapia EEG Biofeedback - co to jest i na czym polega?

Mechanizm terapii biofeedback polega na fizjologicznej i psychologicznej autoregulacji. Poprzez biologiczne sprzężenie zwrotne, pacjent uczy się wpływać na autonomiczne (mimowolne) funkcje organizmu, takie jak aktywność mózgu, tętno, oddychanie, ciśnienie krwi, temperatura ciała i aktywność mięśni.

EEG Biofeedback (neurofeedback) to rodzaj biofeedbacku, który umożliwia pacjentowi naukę kontroli aktywności mózgu. Dzięki wykorzystaniu EEG (elektroencefalogramu), mierzącego aktywność bioelektryczną mózgu oraz sygnału zwrotnego (feedbacku) pacjent uczy się regulacji fal mózgowych i przywraca optymalną aktywność mózgu.

Jak działa terapia EEG Biofeedback ?

Fale mózgowe to zsynchronizowane impulsy elektryczne odzwierciedlające komunikację między obszarami mózgu. Fale mózgowe mogą ujawniać informacje na temat stanu fizjologicznego i funkcjonowania poznawczego, w tym poziomu stresu, czy uwagi. Podczas sesji terapeutycznej EEG Biofeedback (eeg bfb) pracujemy nad modyfikacją nieprawidłowej.zaburzonej i aktywności elektrycznej mózgu, które leżą u podłoża leczonego schorzenia (np. ADHD). Celem terapii jest przywrócenie prawidłowych wzorców aktywności mózgu. Odbywa się to poprzez pomiar oraz modyfikację fal mózgowych o określonych częstotliwościach, w zależności od leczonego problemu. Na przykład fale alfa są związane ze spokojem, gotowością, medytacją i głębokim relaksem, podczas gdy fale beta charakteryzują się skupieniem, trwałą uwagą, napięciem, czujnością i podnieceniem. Dlatego fale alfa są zwykle ukierunkowane na leczenie stanów takich jak stres i niepokój, podczas gdy fale beta są ukierunkowane na poprawę cech takich jak uwaga i skupienie, które są związane z ADHD.

W trakcie sesji terapeutycznej EEG Biofeedback monitorowana jest aktywność fal mózgowych i niemal natychmiast (w czasie rzeczywistym) przekazywana jest informacja zwrotna, często za pomocą sygnałów wizualnych lub dźwiękowych. Na przykład ekran monitora rozjaśnia się w odpowiedzi na zwiększenie się pożądanego sygnału- fal beta; jeśli użytkownik hamuje fale beta, ekran przyciemnia się. Z czasem pacjenci uczą się rozpoznawać, kiedy ich mózg znajduje się w określonym stanie. Następnie mogą nauczyć się odtwarzać pożądany stan, taki jak relaks, lub koncentracja, w swoim codziennym życiu.

Wskazania lecznicze

Jak możemy Ci pomóc?

Terapia metodą EEG Biofeedback przynosi poprawę w leczeniu szeregu zaburzeń, jak również znajduje zastosowanie w usprawnianiu funkcjonowania osób zdrowych.
 • Depresja w ciąży oraz depresja poporodowa
 • Depresja lekooporna (TRD)
 • Osoby z depresją, u których leki dają niewielką poprawę lub wywołują trudne do zniesienia działania niepożądane
 • Depresja w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD)
 • Zespół obsesyjno-kompulsywny (nerwica natręctw)
 • Zaburzenia nawyków i popędów (uzależnienia behawioralne) takie jak hazard, pracoholizm, zakupoholizm, trichotillomania
 • uzależnienie od komputera/internetu/telefonu
 • uzależnienie od pornografii

Inne

 • ADD/ADHD
 • Zespół Aspergera, spektrum autyzmu (ASD)
 • Objawy negatywne schizofrenii
 • Zwiększenie koncentracji
 • Zmniejszenie niepokoju i poprawa snu
 • Poprawa czasu reakcji
 • Zwiększenie odporności na stres
 • Optymalizacja wydolności umysłowej w pracy lub nauce
 • Uzależnienie od alkoholu/nikotyny
 • Uzależnienie od stymulantów (kokaina, amfetamina)
 • Uzależnienia behawioralne: zakupoholizm, pracoholizm, patologiczny hazard, trichotillomania, uzależnienie od komputera, telefonu, pornografii
 • Zespół lęku uogólnionego (GAD)
 • Zespół lęku napadowego (lęk paniczny)
 • Zespół lękowo-depresyjny, nerwica depresyjna
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)
 • Bezsenność

Jakie metody stosowane są w terapii EEG Biofeedback?

Terapia EEG Biofeedback polega na wzmacnianiu fal mózgowych, które są pożądane i wyciszaniu tych, których występowanie utrudnia prawidłowe funkcjonowanie. Poniżej opisujemy rodzaje metod stosowanych w terapii eeg-biofeedback. W rodzaju stosowanego treningu istotne jest znaczenie różnych częstotliwości fal mózgowych, lecz również ich lokalizacja- obszar mózgu, dlatego opisane poniżej metody mają na celu jedynie przybliżenie tego zagadnienia.

Wzmocnienie fal alfa

Fale alfa mózgu są związane z relaksacją i uczuciem spokoju. Procedura ta może być wykorzystywana w leczenie urazów mózgu, zaburzeń lękowych, depresji lub przewlekłego bólu.

Wzmocnienie fal beta

Fale beta są występują w trakcie skupienia, wykonywania zadań umysłowych, takich jak obowiązki szkolne bądź zawodowe. Procedura ta jest powszechnie stosowana w terapii lęku, epilepsja, uzależnień, bezsenności, trudności w nauce oraz problemach z koncentracją.

Wzmocnienie proporcji fal alfa-theta

Proporcje fal alfa-theta związane są z niepokojem i stresem. Często ten trening skutecznie stosowany jest w leczeniu ADHD, w zaburzeniach lękowych, takich jak zaburzenie lęku społecznego, stres związany z traumatycznymi wydarzeniami i uogólnione zaburzenie lękowe (GAD).

Wzmocnienie fal delta

Fale delta może być związana z cyklami głębokiego snu i reprezentuje najwolniejszą częstotliwość aktywności mózgu. Fale delta są najsilniejszymi falami mózgowymi. Trening eeg-bfb fal delta może być opcją leczenia migren, bólów głowy, trudności w uczeniu się, urazów mózgu, bezsenności lub uogólnionych zaburzeń bólowych.

Wzmocnienie fal gamma

Fale gamma są powiązane z pamięcią i zdolnością uczenia się. Wzmocnienie i przyspieszenie tych fal za pomocą treningu eeg-biofeedback może pomóc w kwestiach związanych z pamięcią, rozwiązywaniem problemów, przetwarzaniem informacji i ogólnym funkcjonowaniem poznawczym.

Trening EEG Biofeedback: jak wygląda i ile trwa?

Pierwsza wizyta EEG Biofeedback polega na wyznaczeniu odpowiedniego protokołu treningowego poprzez badanie wstępne. Ilość sesji treningowych EEG-biofeedback jest różni się w zależności od kierunku leczenia oraz od indywidualnych postępów. Postępy, ocena skuteczności terapii są na bieżąco monitorowane przez terapeutę.

EEG Biofeedback, Badanie Wstępne

Badanie Wstępne służy wyznaczeniu celu i obszarów treningu. W tym celu wykonywane jest przez specjalistę badanie mini QEEG. Ta metoda analizy EEG pozwala na zidentyfikowanie wzorców aktywności potencjalnie leżących u podstaw objawów zaburzeń, takich jak lęk, spadek uwagi czy depresja. W przypadku znalezienia nieprawidłowości specjalista może opracować konkretny plan treningowy w celu przywrócenia poprawnego wzorca aktywności mózgu poprzez terapię EEG Biofeedback.

EEG Biofeedback, Sesje Treningowe

Podczas sesji przeszkolony terapeuta biofeedback za pomocą specjalnego programu porównuje to, jak wyglądają określone parametry aktywności mózgu z tym, jak docelowo chcemy, aby wyglądały.. Gdy fale mózgowe wejdą w preferowany stan, trenujący zostanie o tym poinformowany poprzez obraz na ekranie komputera bądź dźwięk. Obrazy i dźwięki na ekranie stanowią informację zwrotną (feedback) i poprzez powtarzalność wzmacniają pożądany stan aktywacji mózgu. Czas pojedynczej sesji treningowej wynosi 50 min. Ilość sesji uzależniona jest od indywidualnych potrzeb pacjenta.

EEG Biofeedback, Ocena Skuteczności Terapii

Podobnie jak ćwiczenia fizyczne budujące określone mięśnie, im więcej ćwiczysz swój mózg, tym więcej trenowanej aktywności jesteś w stanie uzyskać. W treningu biofeedback ważna jest stopniowość. Specjalista biofeedback będzie w stanie odpowiednio ustalić parametry treningu i stopniowo zwiększać poprzeczkę. W zależności od postępów może zwiększyć poziom trudności, aby jeszcze bardziej wzmocnić pożądaną aktywność mózgu. Na przykład, w przypadku podnoszenia ciężarów, gdy jesteś w stanie podnieść określoną ilość, możesz dodać więcej ciężaru, aby kontynuować budowanie mięśni. Liczba sesji potrzebnych do uzyskania efektów terapeutycznych zależy od indywidualnych postępów pacjenta i określonych celów. Dlatego istotne jest monitorowanie postępów leczenia za pomocą konsultacji i okresowego badania mini QEEG

EEG-Biofeedback: bezpieczeństwo

Biofeedback EEG: czy niesie ze sobą ryzyko skutków ubocznych?

Biofeedback EEG jest nieinwazyjną, ogólnie bezpieczną formą terapii. Jednakże, jak w przypadku każdej metody leczenia istnieją pewne czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia skutków ubocznych. Takim czynnikiem zwiększającym ryzyko objawów ubocznych może być epilepsja (padaczka), narkolepsja, TBI, migrena czy też schizofrenia z objawami pozytywnymi.

Prawdopodobieństwo wystąpienia skutków ubocznych zmniejsza się, gdy sesje prowadzi doświadczony terapeuta a terapia jest zaplanowana i kontrolowana przez specjalistę. W Magwise terapia EEG-biofeeedback poprzedzona jest badaniem mini QEEG (bądź opcjonalnie pełnym QEEG), które interpretuje specjalista i na jego podstawie decyduje o leczeniu. Trening EEG Biofeedback wykonywane są przez doświadczonych terapeutów na sprzęcie medycznym o wysokiej jakości.

EEG Biofeedback a leczenie farmakologiczne

Biofeedback to nieinwazyjna opcja leczenia, która jest idealna w przypadku trudnych do opanowania schorzeń, zaburzeń i objawów, w przypadku których leczenie farmakologiczne wywołuje niepożądane skutki uboczne lub przynosi ograniczone rezultaty.

EEG Biofeedback jest bezpieczniejszy niż leki, ponieważ nie wiąże się z ryzykiem skutków ubocznych, które mogą ze sobą nieść leki. Może prowadzić do długoterminowej poprawy, ponieważ uczy pacjentów samodzielnego generowania prawidłowych fal mózgowych potrzebnych do zmniejszenia niepożądanych objawów.

Trening EEG Biofeedback to proces uczenia się, który fizycznie wzmacnia i rozwija połączenia synaptyczne mózgu, prowadząc do możliwości większej kontroli umysłowej, która może być długotrwała dla wielu pacjentów. Dopóki pacjent kontynuuje ćwiczenie umiejętności nabytych podczas leczenia, ma znacznie większą kontrolę nad własnym zdrowiem fizycznym i psychicznym, a przy tym nie polega jedynie na stosowaniu środków farmaceutycznych..

Badanie QEEG w terapii EEG Biofeedback

QEEG pozwala na indywidualny dobór terapii EEG Biofeedback

Badanie QEEG jest wykorzystywane do doboru protokołu terapii EEG Biofeedback. Opierając wybór metody leczenia na podstawie wyniku QEEG, możemy zwiększyć efektywność leczenia. W Magwise zapewniamy najlepsze możliwe rozwiązania, łącząc w swojej ofercie terapię EEG Biofeedback z badaniem QEEG. Protokół terapii EEG Biofeedback zawsze podpieramy wynikami mini QEEG bądź pełnego badania QEEG.

QEEG pozwala na monitorowanie efektów leczenia

Przedstawiony obraz z QEEG pokazuje efekty leczenia ADHD. Widoczna jest tu zmiana przed i po terapii EEG Biofeedback: w postaci obniżenia mocy fal beta. Wysoka fala beta w odprowadzeniach tylnych odpowiada za wzbudzenie i brak uwagi.

Przywrócenie optymalnej aktywności mózgu po terapii EEG Biofeedback

Najczęściej zadawane pytania

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami.
Czy EEG Biofeedback jest bezpieczny?

Trening EEG Biofeedback jest ogólnie uważany za bezpieczny, gdy jest prowadzony przez przeszkolonych specjalistów. W Magwise trening EEG-biofeedback wykonywany jest przez dyplomowanych terapeutów na certyfikowanym sprzęcie medycznym o wysokiej jakości.

Czego mogę się spodziewać podczas sesji EEG Biofeedback?

Sesje zazwyczaj obejmują przymocowanie elektrod EEG do skóry głowy, monitorowanie aktywności fal mózgowych i dostarczanie informacji zwrotnych za pośrednictwem programu komputerowego lub innych wskazówek wizualnych / dźwiękowych. Będziesz współpracować z terapeutą, aby dowiedzieć się, jak kontrolować aktywność mózgu i osiągnąć pożądane efekty.

Jak długo trwa terapia EEG Biofeedback?

Czas trwania terapii różni się w zależności od osoby i jej stanu. Sesje są zazwyczaj zaplanowane co tydzień bądź 2 razy w tygodniu i mogą trwać kilka miesięcy. Postępy i liczba wymaganych sesji zostaną omówione ze specjalistą prowadzącym terapię.

Czy są jakieś skutki uboczne lub ryzyko związane z EEG Biofeedback?

EEG Biofeedback jest ogólnie bezpieczny i dobrze tolerowany. Większość osób nie doświadcza żadnych niepożądanych skutków ubocznych. Należy jednak skonsultować się z terapeutą, jeśli masz obawy lub odczuwasz dyskomfort podczas sesji.

Kto może prowadzić terapię EEG Biofeedback?

W Magwise zapewniamy kompleksową profesjonalną terapię EEG Biofeedback prowadzoną przez dyplomowanych terapeutów. Terapia wykonywana jest pod nadzorem lekarzy specjalistów. Nasi terapeuci przeszli szkolenia w Ośrodku Kształcenia Medycznego, Akson. Ośrodek ten jest wskazany przez PTNK (Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej). Plan i postęp terapii jest monitorowany w badaniu mini QEEG.

Czy mogę łączyć EEG Biofeedback z innymi terapiami?

W niektórych przypadkach EEG Biofeedback może być stosowany wraz z innymi terapiami lub sposobami leczenia. Ważne jest, aby omówić to ze swoim lekarzem, aby stworzyć kompleksowy plan leczenia dostosowany do Twoich potrzeb.

Czy istnieje konieczność odstawienia leków w trakcie terapii EEG Biofeeedback?

W przypadku stosowania terapii EEG Biofeedback u pacjentów będących w trakcie leczenia psychofarmakologicznego nie ma konieczności modyfikowania dawek lub odstawiania leków psychotropowych.

Terapia EEG Biofeedback jest dostępna w Magwise

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny +48 662 277 477 bądź mailowy

Wyślij maila