Choroby leczone w klinice magwise

Otępienia

Otępienie to zespół objawów, które wpływają na funkcje poznawcze, takie jak pamięć, myślenie, zdolności werbalne i umiejętności społeczne. Istnieje wiele różnych rodzajów otępienia, z których większość jest spowodowana chorobami neurodegeneracyjnymi.

Otępienie - typy i objawy

Otępienia nie są jednorodne, i mają różne odmiany, symptomy i objawy. Poniżej przedstawiamy kilka rodzajów otępienia:

- Otępienie typu Alzheimera jest to najczęstsza forma otępienia i jest spowodowana degeneracją i śmiercią komórek mózgowych. Charakterystyczne objawy otępienia w tym przypadku to: postępującą utratą pamięci, problemy z myśleniem, dezorientacja czasowa i przestrzenna oraz, trudnościami w wykonywaniu codziennych czynności.

- Otępienie naczyniopochodne (otępienie naczyniowe): jest spowodowane zaburzeniami naczyniowymi mózgu, takimi jak: udar mózgu lub miażdżyca tętnic mózgowych. Rozpoznanie otępienia w tym przypadku opiera się o objawy, a te mogą obejmować: nagłe, zaburzenia pamięci, utratę pamięci, problemy z koncentracją, dezorientację i trudności z mówieniem.

- Otępienie czołowo-skroniowe (FTD) jest to rodzaj otępienia związany z uszkodzeniem płatów czołowych i skroniowych mózgu. Charakteryzuje się zmianami osobowości, trudnościami w kontroli impulsów, to też zaburzenia emocjonalne i zmniejszona empatią]a, utrata inicjatywy i trudności w planowaniu i podejmowaniu decyzji.

- Otępienie z ciałami Lewy'ego (DLB) jest to rodzaj otępienia związany z obecnością w mózgu struktur zwanych ciałami Lewy'ego. Objawy obejmują: fluktuacje (wahania) poziomu uwagi, halucynacje, zaburzenia snu, sztywność mięśni i utratę pamięci.

Diagnostyka otępienia

Diagnostyka otępienia obejmuje ocenę medyczną, wywiad z pacjentem i rodziną, badanie neurologiczne, testy neuropsychologiczne, obrazowanie mózgu (np. rezonans magnetyczny) oraz badania laboratoryjne w celu wykluczenia innych możliwych przyczyn.

Choroba Alzheimera

Najczęstsza postać demencji

Choroba Alzheimera jest najczęściej występująca formą demencji. Nie można jej wyleczyć. Liczba osób cierpiących na chorobę Alzheimera stale rośnie – obecnie problem ten dotyczy około 33 milionów ludzi na całym świecie. Chorzy cierpią na zaniki pamięci, mają problemy z orientacją i nie mogą już samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. Wielu pacjentów, zwłaszcza w początkowej fazie demencji zmaga się także z depresją. To znacząco obniża jakość życia osób dotkniętych tą choroba i ich bliskich. Kliniczne objawy choroby Alzheimera wywoływane są przez postępującą utratę neuronów. Skutkiem tego jest kurczenie się mózgu, zwłaszcza zaś kory mózgowej. Wskutek zaniku neuronów dochodzi również do degradacji znajdujących się między nerwami punktów przesyłania i przetwarzania informacji. Te zaburzenia są przyczyną utraty pamięci. Zgodnie z aktualną wiedzą czynnikiem wywołującym chorobę Alzheimera są szkodliwe cząsteczki białka, powstające poza komórkami nerwowymi i upośledzające ich pracę. Jedna z tych cząsteczek, beta-amyloid, gromadzi się w mózgu pacjenta z chorobą Alzheimera i tam się odkłada. Tworzą się tzw. blaszki amyloidowe, wskutek czego dochodzi do pogorszenia się krążenia krwi i w konsekwencji do zaburzeń w zaopatrywaniu mózgu w tlen i energię.

Leczenie otępienia

W związku z faktem, że otępienie nie ma tylko jednego przebiegu leczenie jest dobierane indywidualnie.
  • Farmakoterapia: w niektórych przypadkach otępienia lekarz może zalecić farmakoterapię w celu łagodzenia objawów i opóźnienia postępu choroby. Przykłady leków mogą obejmować: inhibitor cholinesterazy (np. donepezil, rivastigmine) lub memantynę.
  • Neurostymulacja mózgu za pomocą przezczaszkowej stymulacji impulsowej TPS: istnieje wiele doniesień naukowych obrazujących poprawę sprawności mózgu oraz poprawę nastroju w demencji z choroby Alzheimera. Metodę tą szczegółowo opisujemy tutaj
  • Terapia zajęciowa, terapia ruchowa, logopedyczna czy terapia poznawcza, może pomóc w utrzymaniu umiejętności poznawczych, poprawie funkcjonowania i codziennych czynności.
  • Wsparcie społeczne i psychologiczne ze strony rodziny, opiekunów i grup wsparcia może odgrywać ważną rolę w opiece nad osobą z otępieniem. Może to pomóc zarówno pacjentowi, jak i opiekunom radzić sobie z emocjonalnymi i praktycznymi wyzwaniami.
  • Optymalizacja stylu życia, wprowadzenie zdrowych nawyków takich jak: aktywność fizyczna, zrównoważona dieta, odpowiednia ilość snu, oraz kontrola czynników ryzyka, takich jak: nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca, może mieć korzystny wpływ na funkcjonowanie mózgu i ogólną kondycję.

Diagnostyka i leczenie demencji dostępne w Magwise

  • Badanie neuropsychologiczne - diagnostyka zaburzeń neuropoznawczych
  • Farmakoterapia pod kontrolą specjalisty neurologa lub psychiatry
  • Neurostymulacja metodą TPS (przezczaszkowa stymulacja impulsowa)

Specjaliści zajmujący się diagnostyką i leczeniem otępień