Choroby leczone w klinice magwise

Depresja

Termin „depresja” jest wieloznaczny - w języku potocznym używa się go w odniesieniu do złego samopoczucia, obniżonego nastroju i przygnębienia, niezależnie od przyczyn tego stanu. W psychiatrii terminem tym określa się szczególny rodzaj zaburzeń nastroju i emocji, który uznajemy za zjawisko chorobowe wymagające pomocy lekarskiej.

Przyczyny depresji

Depresja to choroba, o której cały czas niewiele wiemy. Prawdopodobnie jej przyczyn może być wiele i są one bardzo złożone. Do pełnego zrozumienia tego zjawiska chorobowego brakuje podstawowego elementu - kompletnej wiedzy na temat mechanizmów działania mózgu. Neuronaukowcy po latach badań wydają się być zgodni co do tego, że najbardziej prawdopodobną przyczyną depresji endogennej jest niedoczynność kory przedczołowej oraz jej połączeń z innymi strukturami mózgu.

Objawy depresji

Objawy depresji są różne i liczne. Jest jednak pewna podstawowa grupa, którą zaliczamy do najczęstszych objawów depresji zgłaszanych przez chorych w gabinetach lekarzy:

 • Poczuciu ciągłego zmęczenia i ociężałości
 • Niechęć do wykonywania codziennych czynności oraz do pracy, utrata zainteresowań
 • Tzw. anhedonia - „nic nie interesuje”, „nic nie cieszy” - utrata radości życia, braku satysfakcji z życia, niechęć do życia, myśli samobójcze
 • Pogorszenie pamięci, trudności w skupianiu uwagi, zaburzenie koncentracji, ciągłe martwienie się,
 • Poczucie wewnętrznego napięcia lub niepokoju
 • Unikanie znajomych, izolowanie się
 • Zaburzenia snu - płytki sen, szczególnie wczesne wybudzanie się
 • Gorsze samopoczucie w godzinach porannych
 • Brak apetytu, spadek wagi ciała
 • Bóle psychosomatyczne różnych części ciała np. głowy, różnych grup mięśniowych

Depresja lekooporna

Szczególnym rodzajem depresji jest depresja lekooporna lub inaczej depresja oporna na leczenie (ang. TRD, treatment-resistand depression).

Termin ten odnosi się do przypadków depresji, które nie reagują wystarczająco na standardowe leczenie depresji i metody leczenia, takie jak leki przeciwdepresyjne i psychoterapia. Definiuje się ją jako brak wystarczającej odpowiedzi na co najmniej dwie różne grupy leków przeciwdepresyjnych w odpowiednich dawkach i przez odpowiedni czas w obrębie obecnego epizodu chorobowego. Uważa się że ok 30% wszystkich przypadków depresji cechuje lekooporność.

Badania nad depresją lekooporną

Badanie STAR*D(Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression) było największym dotychczas przeprowadzonym badaniem dotyczącym leczenia depresji opornej na leczenie. Celem badania było zidentyfikowanie skutecznych metod leczenia dla osób cierpiących na depresję, które nie reagowały na standardowe terapie przeciwdepresyjne. Wyniki badania STAR*D wykazały, że każda kolejna próba leczenia antydepresantami jest mniej skuteczna niż poprzednia (odpowiednio: 27%, 21%, 16%, 6%). Piąta i kolejna próba włączenia antydepresantów daje już tylko poniżej 5% szans na wyleczenie. W takim wypadku warto zastosować leczenie biologiczne jakim jest np: przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS), która w zależności od zastosowanego protokołu prowadzi do wyleczenia u 55% do 80% chorych. W styczniu 2023 r. opublikowano pierwsze dowody naukowe na skuteczność innej techniki neurostymulacji mózgu w leczeniu zaburzeń nastroju, a mianowicie przezczaszkowej stymulacji impulsowej (TPS). Metoda ta poprzez stymulację neoangiogenezy oraz w efekcie tzw. mechanotransdukcji normalizuje nieprawidłowo działającą korę przedczołową, co przekłada się na efekt przeciwdepresyjny.

Leczenie depresji

Leczenie depresji zazwyczaj obejmuje kilka dostępnych metod, a najlepsze efekty daje ich łączenie.
 • Psychoterapia
 • Farmakoterapia (leki przeciwdepresyjne, terapia ketaminowa)
 • Drgawkolecznictwo (elektrowstrząsy, wstrząsy magnetyczne)
 • Neurostymulacja, czyli nieinwazyjne metody stymulacji mózgu (NIBS, non-invasive brain stimulation) - m.in. TMS (przezczaszkowa stymulacja magnetyczna), TPS (przezczaszkowa stymulacja impulsowa), tDCS (przezczaszkowa stymulacja prądem stałym), VNS (stymulacja nerwu błędnego)
 • Leczenie neurochirurgiczne - wszczepianie elektrody do głębokiej stymulacji mózgu (DBS)

Leczenie depresji dostępne w Magwise

 • Psychoterapia w nurcie integracyjnym, CBT, schematów, EMDR
 • Farmakoterapia pod kontrolą specjalisty psychiatry
 • Neurostymulacja metodą TMS (przezczaszkowa stymulacja magnetyczna)
 • Neurostymulacja metodą TPS (przezczaszkowa stymulacja impulsowa)

Kogo leczymy?

W Magwise od początku działalności specjalizujemy się w leczeniu depresji za pomocą neurostymulacji mózgu. Jesteśmy największym tego typu ośrodkiem w Polsce.

1

Osoby cierpiące na tzw. lekooporną depresję (ang. treatment resistant depression, TRD)

2

Osoby z depresją, u których leki przeciwdepresyjne dają tylko niewielką poprawę lub wywołują trudne do zniesienia działania niepożądane;

3

Osoby z depresją, które nie zgadzają się na leczenie za pomocą leków

4

Depresja w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD)

5

Depresja w ciąży oraz depresja poporodowa w okresie karmienia piersią jako alternatywa dla leczenia farmakologicznego

6

Depresja w przebiegu choroby Alzheimera

Publikacje naukowe

 • Sinyor M, Schaffer A, Levitt A. The sequenced treatment alternatives to relieve depression (STAR*D) trial: a review. Can J Psychiatry. 2010 Mar;55(3):126-35. doi: 10.1177/070674371005500303. PMID: 20370962.
 • De Risio L, Borgi M, Pettorruso M, Miuli A, Ottomana AM, Sociali A, Martinotti G, Nicolò G, Macrì S, di Giannantonio M, Zoratto F. Recovering from depression with repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): a systematic review and meta-analysis of preclinical studies. Transl Psychiatry. 2020 Nov 10;10(1):393. doi: 10.1038/s41398-020-01055-2. PMID: 33173042; PMCID: PMC7655822.
 • Cheung T, Li TMH, Ho YS, Kranz G, Fong KNK, Leung SF, Lam SC, Yeung WF, Lam JYT, Fong KH, Beisteiner R, Xiang YT, Cheng CPW. Effects of Transcranial Pulse Stimulation (TPS) on Adults with Symptoms of Depression-A Pilot Randomized Controlled Trial. Int J Environ Res Public Health. 2023 Jan 28;20(3):2333. doi: 10.3390/ijerph20032333. PMID: 36767702; PMCID: PMC9915638.

Specjaliści zajmujący się leczeniem depresji