diagnostyka

Badanie QEEG

Co to jest QEEG?

QEEG (Quantitative Electroencephalography) lub popularnie nazywany Brain Mapping to zaawansowana technika analizy elektroencefalografii, która umożliwia pomiar i analizę aktywności elektrycznej mózgu w sposób bardziej szczegółowy niż tradycyjne badanie EEG- w oparciu o analizę ilościową. Na podstawie QEEG tworzy się mapę mózgu, która pozwala określić ilościowo moc, ilość, rozkład i stosunek różnych fal mózgowych.

Jaka jest różnica między EEG a QEEG?

Standardowe badanie elektroencefalograficzne polega na rejestracji ogólnych wzorców fal mózgowych, co pozwala na ogólną ocenę stanu aktywności mózgu. Specjalista opisujący badanie, analizuje podstawowe cechy sygnału EEG, dzięki czemu jest w stanie wychwycić ewentualne nieprawidłowości, m.in., cechy świadczące o padaczce bądź innych wyżej wymienionych zaburzeniach. . Jednak QEEG idzie o krok dalej, umożliwiając dokładną analizę częstotliwości, amplitudy i wzorców fal mózgowych w różnych obszarach mózgu. Do analizy QEEG wykorzystywane są możliwości obliczeniowe komputera a nie sama analiza wzrokowa. To pozwala na uzyskanie bardziej precyzyjnych informacji na temat funkcjonowania mózgu pacjenta, takich jak dysfunkcje w określonych obszarach mózgu lub nierównowaga między różnymi rodzajami fal mózgowych

Co wykrywa badanie QEEG?

QEEG jest bardzo cennym elementem kompleksowej oceny w klinice Magwise. Pomaga zrozumieć aktywność elektryczną mózgu. Może pokazać, czy aktywność mózgu jest zbyt wysoka, czy zbyt niska w określonych częstotliwościach dla określonego stanu.

Badanie QEEG może być pomocne:

  • Jako dodatkowe narzędzie diagnostyczne w identyfikacji problemów poznawczych i psychicznych
  • W przewidywaniu reakcji na leki, na przykład prawdopodobnej reakcja na leki przeciwdepresyjne
  • W dostarczeniu cennych informacji przy tworzeniu spersonalizowanego planu leczenia i w śledzeniu postępów.
  • W dostarczaniu obiektywnych informacji wykorzystywanych do tworzenia spersonalizowanego programu EEG Biofeedback lub wyznaczenia protokołu leczenia za pomocą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS).

Możemy wykorzystać informacje z QEEG jako wskazówkę do określenia najskuteczniejszych rozwiązań, które pomogą Ci poprawić pamięć, zwiększyć koncentrację i uwagę, zminimalizować lęk, czy zwiększyć skuteczność leczenia różnych chorób neuropsychiatrycznych, m.in. depresji.

Znaczenie QEEG w doborze i monitorowaniu leczenia

QEEG odgrywa kluczową rolę w procesie diagnostycznym oraz w doborze i monitorowaniu leczenia zaburzeń neuropsychiatrycznych. Dzięki precyzyjnej analizie, lekarze mogą dokładniej zrozumieć aktywność mózgu pacjenta i dostosować leczenie w oparciu o te informacje. Jest to szczególnie istotne, ponieważ umożliwia spersonalizowane podejście terapeutyczne, dostosowane indywidualnie do pacjenta.

QEEG pozwala na monitorowanie efektów leczenia

Przedstawiony obraz z QEEG pokazuje efekty leczenia ADHD. Widoczna jest tu zmiana przed i po terapii EEG Biofeedback: w postaci obniżenia mocy fal beta. Wysoka fala beta w odprowadzeniach tylnych odpowiada za wzbudzenie i brak uwagi.

QEEG pozwala na indywidualny dobór terapii EEG Biofeedback oraz terapii TMS

QEEG jest wykorzystywane do doboru protokołu terapii EEG Biofeedback, jak również w personalizacji terapii przezczaszkową stymulacją magnetyczną mózgu (TMS). Opierając wybór metody leczenia na podstawie wyniku QEEG, możemy zwiększyć efektywność leczenia. W Magwise specjalizujemy się w terapii TMS i zapewniamy najlepsze możliwe rozwiązania, łącząc w swojej ofercie stymulację TMS z badaniem QEEG. Protokół terapii EEG Biofeedback zawsze podpieramy wynikami mini QEEG bądź pełnego badania QEEG.

Przywrócenie prawidłowej aktywności mózgu po terapii EEG Biofeedback

KONTAKT

Aby dowiedzieć więcej zapraszamy do kontaktu z Kliniką Magwise, gdzie wykonujemy i interpretujemy zarówno badanie EEG jak i QEEG.