Nasze terapie

EMDR - leczenie traumy

EMDR (ang. Eye Movement Desensitization and Reprocessing) to model psychoterapii oparty na podłożu neurofizjologicznym, stosowany w leczeniu traumy i wszelkich zaburzeń związanych z traumą.

EMDR to metoda opracowana przez Francine Shapiro w latach 80. XX wieku i jest obecnie prężnie rozwijającą się formą psychoterapii, zyskującą na świecie wielu zwolenników. Jej skuteczność poparta jest licznymi badaniami naukowymi. EMDR bazuje na naturalnej zdolności, jaką posiada nasz mózg do leczenia urazów psychicznych. Proces ten jest podobny do gojenia się rany na skórze. Na poziomie mózgu proces ten obejmuje m.in. komunikację między ważnymi strukturami - ciałem migdałowatym, hipokampem, a korą przedczołową. Trudne i traumatyczne wydarzenia i doświadczenia powodują obciążenie psychiczne i często uraz psychiczny staje się trudno gojącą się raną na psychice człowieka. Terapia EMDR pomaga mózgowi przetworzyć trudne wspomnienia jakimi cechuje się silny uraz psychiczny i wyregulować reakcje emocjonalne wykorzystując przy tym bilateralną stymulację (wzrokową - poprzez wodzenie wzrokiem za dłonią terapeuty, dźwiękową lub dotykową), która aktywuje wspomniane struktury mózgowe do zdrowej komunikacji. Terapia EMDR jest dostępna w Magwise. Osoby zainteresowane wzięciem udziału prosimy o kontakt mailowy: [email protected]

Trauma i EDMRTrauma i EDMR

Leczenie traumy

Terapia ta ma na celu odzyskanie równowagi psychicznej, zintegrowanie traumy w bardziej funkcjonalny sposób oraz redukcję objawów związanych z traumą, takich jak: napady paniki, stany lękowe, zespół stresu pourazowego, nadmierne pobudzenie, chwiejność emocjonalną, negatywne przekonania, koszmary senne itp. EDMR jest modelem uniwersalnym i może być stosowana jako terapia niezależna od wieku czy stanu fizycznego. Ten rodzaj terapii ma szerokie spektrum zastosowania w przypadku różnego rodzaju problemów m.in.:

  • Zespołu stresu pourazowego (PTSD)
  • Zaburzeń nastroju
  • Zaburzeń lękowych
  • Zaburzeń odżywiania
  • Uzależnień od substancji psychoaktywnych
  • Zaburzeń osobowości
  • Zaburzeń dysocjacyjnych i wielu innych
  • Interwencja kryzysowa
  • Bólem chronicznym i fantomowym