Choroby leczone w klinice magwise

Niedowłady poudarowe

Niedowłady poudarowe są wynikiem uszkodzenia mózgu lub rdzenia kręgowego spowodowanego udarem. Udary mogą powodować niedokrwienie lub krwotok w mózgu, co prowadzi do zaburzenia przepływu krwi i uszkodzenia tkanek.

Objawy niedowładów pourazowych

Objawy charakteryzują się utratą siły mięśniowej oraz trudnościami w kontrolowaniu ruchów. Mogą dotyczyć jednej strony ciała (niedowład jednostronny) lub obu stron (niedowład obustronny) zależnie od lokalizacji uszkodzenia mózgu. Obejmują przede wszystkim:

  • Osłabienie mięśni
  • Sztywność mięśni
  • Trudności w poruszaniu się
  • Zaburzenia równowagi
  • Problemy z koordynacją ruchową
  • Trudności w mówieniu i połykaniu

Leczenie niedowładów

Leczenie niedowładów pourazowych, będących skutkiem udaru mózgu, zwykle obejmuje kompleksowy i wielodyscyplinarny podejście.

- Opieka medyczna. Pacjenci z niedowładami poudarowymi wymagają monitorowania i opieki medycznej w celu zarządzania powikłaniami związanymi z udarem, takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby serca itp. Leki, takie jak leki przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe, mogą być stosowane w celu redukcji ryzyka powtórnego udaru.

- Rehabilitacja i fizjoterapia. Fizjoterapia jest istotnym elementem leczenia niedowładów poudarowych. Specjalista od fizjoterapii opracuje program rehabilitacji, który obejmuje ćwiczenia w celu poprawy siły mięśniowej, równowagi, koordynacji ruchowej i zakresu ruchu. Ćwiczenia mogą być prowadzone zarówno w warunkach klinicznych, jak i w domu.

- Terapia zajęciowa. Skupia się na poprawie umiejętności funkcjonalnych i samodzielnego funkcjonowania. Terapeuta zajęciowy może pomagać w odzyskaniu umiejętności codziennych, takich jak jedzenie, ubieranie się, mycie się, pisania itp., poprzez ćwiczenia, szkolenie w technikach kompensacyjnych i stosowanie pomocy technicznych.

- Logopedia. Jeśli niedowład poudarowy wpływa na mowę i połykanie, terapia logopedyczna może być niezbędna. Logopeda pomoże w poprawie wymowy, rozumienia i produkcji mowy oraz w rehabilitacji funkcji połykowych.

- Terapia psychologiczna i wsparcie. Niedowład poudarowy może wpływać na samopoczucie emocjonalne pacjenta. Terapia psychologiczna, wsparcie emocjonalne i grupy wsparcia mogą być pomocne w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i adaptacją do zmian.

- Terapia farmakologiczna. W niektórych przypadkach leki mogą być stosowane w celu zarządzania objawami towarzyszącymi, takimi jak ból, skurcze mięśniowe, drżenie itp. Leki przeciwbólowe, leki rozluźniające mięśnie, leki przeciwnadciśnieniowe itp. mogą być przepisane przez lekarza.

- Neurostymulacja mózgu . Bardzo obiecującą formą terapii niedowładów jest przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS), która polega na traktowaniu niskimi częstotliwościami niedotkniętej udarem półkuli mózgu.

- Interwencje chirurgiczne. W przypadkach, gdy niedowłady pourazowe są znaczne i znacznie ograniczają funkcjonowanie pacjenta, mogą być rozważane interwencje chirurgiczne, takie jak implantacja pompy leków lub chirurgia rewaskularyzacyjna w celu przywrócenia przepływu krwi w uszkodzonym obszarze mózgu.

Leczenie niedowładów dostępne w Magwise

  • Farmakoterapia pod kontrolą specjalisty neurologa
  • Neurostymulacja metodą TMS (przezczaszkowa stymulacja magnetyczna)

Publikacje naukowe

Bonin Pinto C, Morales-Quezada L, de Toledo Piza PV, Zeng D, Saleh Vélez FG, Ferreira IS, Lucena PH, Duarte D, Lopes F, El-Hagrassy MM, Rizzo LV, Camargo EC, Lin DJ, Mazwi N, Wang QM, Black-Schaffer R, Fregni F. Combining Fluoxetine and rTMS in Poststroke Motor Recovery: A Placebo- Controlled Double-Blind Randomized Phase 2 Clinical Trial. Neurorehabil Neural Repair. 2019 Aug; PMCID: PMC6688938.

Specjaliści zajmujący się leczeniem niedowładów poudarowych