Baza wiedzy

Czy spokojne dziecko może mieć ADHD? Czyli wszystko o objawach ADHD u dzieci

Myślisz, że Twoje dziecko jest zbyt spokojne, by mieć ADHD? Wśród dzieci z ADHD są dzieci hiperaktywne, jak również dzieci stonowane. Zaś zaburzenia koncentracji uwagi to główny objaw łączący wszystkie podtypy ADHD. W tym artykule dowiesz się wszystkiego o objawach ADHD u dzieci.

Wiele dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) jest bardzo energicznych. Jednak sama nadpobudliwość nie wystarcza do postawienia diagnozy. Dzieci z niektórymi typami ADHD wcale nie są bardzo energiczne. Głównie nieuważny typ ADHD, historycznie znany jako ADD (ang., Attention Deficit Disorder), może objawiać się standardowym bądź niskim poziomem energii w połączeniu z nieuwagą. Krótki czas skupienia uwagi i wysoki poziom energii nie muszą oznaczać, że dziecko ma ADHD - istnieje wiele powodów, dla których dzieci mogą być nadpobudliwe lub mieć problemy z koncentracją.

Jeśli masz dziecko, które wydaje się być wszędzie lub które nie może skupić się wystarczająco długo, aby wykonać zadanie, warto zastanowić się nad diagnostyką w kierunku ADHD. W tym artykule przedstawiamy, jakie są oblicza ADHD u dzieci, jakie objawy są kluczowe i kiedy udać się do specjalisty.

Co to jest ADHD i jak często występuje u dzieci?

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) jest zaburzeniem neurorozwojowym. ADHD występuje u 9,8% dzieci. Przyczyny ADHD: ADHD jest to wrodzone zaburzenie, które wpływa na funkcjonowania dziecka, utrudniając prawidłową koncentrację uwagi z często towarzyszącą wzmożoną ruchliwością i obniżoną kontrolą impulsów.

Podobnie jak u dorosłych, u dzieci może występować jeden z trzech podtypów ADHD:

 • Typ z przewagą zaburzeń koncentracji: Dzieci z postacią ADHD z nieuwagą mają trudności ze skupieniem się i wykonaniem zadania. Mogą sprawiać wrażenie, że często marzą na jawie i mogą mieć trudności z utrzymaniem porządku.
 • Typ z przewagą nadpobudliwości/impulsywności: Dzieci nadpobudliwe są impulsywne i nie mogą usiedzieć w miejscu. Często wiercą się i wiercą na swoich krzesłach i wydają się mieć niekończącą się energię.
 • Typ mieszany: Połączone objawy powodują upośledzenie uwagi i nadpobudliwość.

Aby spełnić kryteria diagnozy ADHD, objawy muszą zakłócać codzienne życie dziecka w jakiejś formie. Na przykład, nieuważne dziecko może mieć trudności ze zrozumieniem zadań domowych, ponieważ nie zwracało uwagi w klasie. Lub nadpobudliwe dziecko może mieć trudności z ukończeniem pracy klasowej, ponieważ wysoki poziom energii utrudnia usiedzenie w miejscu.

Jakie są objawy ADHD u dzieci?

Nadpobudliwość i inne podstawowe cechy, takie jak impulsywność i nieuwaga, to tylko wierzchołek góry lodowej u dzieci z ADHD. W ADHD mogą również występować dodatkowe cechy, które nie są tak oczywiste. Na przykład, niektóre objawy ADHD wpływają na następujące obszary rozwoju:

Przetwarzanie informacji Dzieci z ADHD często mają trudności z przetwarzaniem informacji. W przypadku nadpobudliwego dziecka, może to oznaczać, że ma ono problemy z wystarczającym wyciszeniem, aby dokładnie przetwarzać informacje. Może to stwarzać problemy w klasie, gdzie oczekuje się od uczniów szybkiego i dokładnego zrozumienia i reagowania na instrukcje.

Regulacja emocjonalna Niektóre dzieci z ADHD bardzo łatwo wpadają w frustrację oraz mają problemy z regulacją swoich emocji. Objawy te mogą zakłócać relacje społeczne, prowadząc do poczucia izolacji i obniżonej samooceny.

Funkcje wykonawcze Dzieci z ADHD zazwyczaj mają problemy z funkcjami wykonawczymi, takimi jak organizowanie, planowanie, ustalanie priorytetów, zwracanie uwagi i zapamiętywanie szczegółów. Kwestie te mogą stać się problematyczne w wielu sytuacjach.

Objawy ADHD u niemowląt

Niektórzy badacze uważają, że objawy ADHD mogą być widoczne bardzo wcześnie, już, gdy dziecko jest niemowlęciem. Na przykład badanie opublikowane w European Child & Adolescent Psychiatry wykazało, że pierwsze symptomy adhd to opóźnienia językowe i motoryczne u niemowląt. Ważne jest, aby pamiętać, że tylko dlatego, że Twoje dziecko wykazuje te opóźnienia, nie oznacza to, że będzie miało ADHD.

Objawy ADHD u małych dzieci:

Dzieci, u których później zdiagnozowano ADHD, będą miały wiele takich samych typowych objawów, jak starsze dzieci. Istnieją trzy objawy, które są uważane za "podstawowe" objawy ADHD, a nawet małe dzieci mogą wykazywać ich oznaki:

 • Nieuwaga
 • Impulsywność
 • Nadpobudliwość, nadmierna ruchliwość

Z kolei dla małych dzieci i przedszkolaków objawy te są normalnymi zachowaniami, ponieważ wiele z nich nie rozwinęło jeszcze kontroli impulsów lub zdolności koncentracji w taki sam sposób, jak starsze dzieci. Większość małych dzieci zaczyna wychodzić z tych objawów, gdy zbliżają się do wieku przedszkolnego. Mimo to, wielu rodziców małych dzieci, u których później zdiagnozowano ADHD, zauważa, że ich dziecko wydaje się znacznie mniej uważne, bardziej impulsywne i bardziej nadpobudliwe niż inne dzieci w ich wieku.

Możesz na przykład zauważyć, że Twoje dziecko:

 • Wydaje się śnić na jawie więcej niż inne dzieci i ma trudności ze zwracaniem uwagi na rozmowy
 • Na trudności z wykonywaniem prostych poleceń, takich jak pójście po buty, gdy nadszedł czas wyjścia, nawet jeśli wiesz, że rozumie instrukcje
 • Ma trudności z uspokojeniem się, nawet gdy nadszedł czas, aby usiedzieć w miejscu, np. podczas posiłków.
 • Wydaje się mieć bardziej aktywny umysł i ciało niż inne dzieci: ciągle rozmawia, biega
 • Może mieć problemy z poszanowaniem przestrzeni osobistej innych osób i może wykonywać impulsywne ruchy ciałem

Objawy ADHD u nastolatków

Objawy ADHD u nastolatków podzieliliśmy według 3 podtypów ADHD

Typ z przewagą zaburzeń koncentracji

Zgodnie z klasyfikacją DSM-5, nieuwagę można zdiagnozować u dzieci w wieku poniżej 16 lat, jeśli wykazują one sześć lub więcej z poniższych objawów (w przypadku nastolatków w wieku 17 lat i starszych diagnoza wymaga jedynie pięciu lub więcej objawów):

 • Często nie zwraca uwagi na szczegóły lub popełnia nieostrożne błędy w zadaniach szkolnych lub innych czynnościach.
 • Często ma problemy z utrzymaniem uwagi na zadaniach lub podczas zabawy
 • Często wydaje się nie słuchać, gdy mówi się do niego bezpośrednio
 • Często nie wykonuje poleceń lub nie kończy zadań szkolnych lub domowych
 • Często ma problemy z organizacją zadań i aktywności
 • Często unika, nie lubi lub niechętnie wykonuje zadania wymagające wysiłku umysłowego przez długi czas
 • Często gubi rzeczy potrzebne do wykonania zadań lub czynności
 • Łatwo się rozprasza
 • Często zapomina o codziennych czynnościach

Typ z przewagą nadpobudliwości

Podobnie, nadpobudliwość i impulsywność można zdiagnozować u dzieci, jeśli wykazują one sześć lub więcej z poniższych objawów (lub pięć lub więcej objawów u osób w wieku 17 lat i starszych):

 • wykrzykuje odpowiedź, zanim pytanie zostanie dokończone.
 • wierci się rękami lub stopami lub wierci się, gdy siedzi
 • opuszcza swoje miejsce, mimo że kazano mu siedzieć nieruchomo
 • biega lub wspina się w sytuacjach, w których nie jest to właściwe.
 • nie jest w stanie spokojnie bawić się lub brać udziału w zajęciach rekreacyjnych
 • jest "w ruchu", jakby nienaturalnie napędzane
 • nadmiernie mówi
 • ma problemy z czekaniem na swoją kolej
 • przerywa lub przeszkadza innym w rozmowach lub zajęciach

Typ mieszany

Mieszany typ ADHD charakteryzuje się objawami zarówno nieuwagi, jak i nadpobudliwości/impulsywności. Dzieci z tym typem wykazują objawy nieuwagi wraz z objawami nadpobudliwości i impulsywności. Aby zdiagnozować połączony typ ADHD, dzieci muszą wykazywać sześć lub więcej objawów nieuwagi i sześć lub więcej objawów nadpobudliwości/impulsywności. Objawy te muszą występować przez co najmniej sześć miesięcy i nie mogą być spowodowane inną chorobą.

Objawy ADHD u dziewcząt i chłopców

Badania sugerują, że ADHD często objawia się inaczej u dziewcząt i chłopców. Podczas gdy chłopcy z ADHD są bardziej narażeni na nadpobudliwość/impulsywność lub objawy mieszane, dziewczęta są bardziej narażone na ADHD typu nieuważnego (z przewagą zaburzeń koncentracji).

Chłopcy częściej wykazują również objawy zewnętrzne związane z ADHD, takie jak zachowania agresywne. Mogą również mieć objawy nadpobudliwości lub impulsywności, takie jak ciągłe poruszanie się, przerywanie innym i angażowanie się w działania fizyczne w nieodpowiednich momentach.

I odwrotnie, dziewczęta z ADHD częściej doświadczają objawów nieuwagi, takich jak brak uwagi, niesłuchanie, łatwe rozpraszanie się i utrata koncentracji. Inne objawy ADHD u dziewcząt mogą obejmować wycofanie, dezorganizację, brak motywacji, nieśmiałość i łatwe denerwowanie się.

Ponieważ objawy u chłopców są zwykle bardziej uciążliwe, często diagnozuje się u nich tę chorobę częściej niż u dziewcząt. Objawy u dziewcząt, takie jak nieśmiałość i marzenia na jawie, są często postrzegane jako cechy osobowości, więc często są pomijane, co zmniejsza prawdopodobieństwo uzyskania pomocy.

Dlaczego moje dziecko jest tak nadpobudliwe? Zespół nadpobudliwości psychoruchowej a wysoki poziom energii

Upośledzenie funkcjonowania jest kluczem do odróżnienia ADHD od normalnej aktywności. Jeśli dziecko jest energiczne i trudno mu usiedzieć w miejscu, może wykazywać niektóre z objawów ADHD. Jeśli jednak jest w stanie kontrolować swoje impulsy i emocje, zwracać uwagę i odpowiednio reagować w szkole i w domu, prawdopodobnie jest po prostu energiczną osobą i nie cierpi na ADHD.

Dziecko z wysokim poziomem energii (bez ADHD)

 • Niespokojny
 • Zawsze zajęty
 • Potrafi kontrolować impulsy
 • Łatwo koncentruje uwagę

Dziecko z ADHD:

 • Niemożność usiedzenia w miejscu
 • Impulsywny
 • Trudności z kontrolowaniem emocji
 • Problemy ze skupieniem uwagi

Inne powody, dla których dziecko może być nadpobudliwe

ADHD może wyjaśniać, dlaczego dziecko jest tak nadpobudliwe, ale istnieją również inne powody, dla których dziecko może doświadczać bardzo wysokiego poziomu energii. Niektóre inne potencjalne przyczyny obejmują

 • Niektóre schorzenia: Niektóre schorzenia mogą również wpływać na poziom energii, w tym nadczynność tarczycy i zaburzenia układu nerwowego. Niektóre choroby psychiczne mogą wpływać na aktywność i poziom energii, w tym lęk i choroba afektywna dwubiegunowa.
 • Brak aktywności: Niewystarczająca aktywność fizyczna może również prowadzić do uczucia niepokoju i wysokiego poziomu energii.
 • Stres: Zdrowe dzieci mogą również doświadczać nadpobudliwości w odpowiedzi na stres. Z kolei u dzieci z ADHD stres może powodować nasilenie objawów adhd

ADHD u dzieci: Kiedy udać się do specjalisty?

Jeśli Twoje dziecko zmaga się z nadpobudliwością, skontaktuj się z lekarzem. Psychiatra może ocenić objawy, wykluczyć inne schorzenia, postawić diagnozę i zalecić leczenie oraz strategie radzenia sobie, które mogą pomóc. Dzięki lepszemu zrozumieniu neurotypów, mocnych stron i potrzeb dziecka, rodzice mogą zapewnić lepsze wsparcie, aby pomóc swoim dzieciom w rozwoju.

ADHD u dzieci: diagnoza

Nie ma jednego testu diagnozującego ADHD. Rozpoznanie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci jest wykonywane przez psychiatrę dziecięcego. Diagnostyka ADHD to proces składający się z kilku etapów, podczas których lekarz przeanalizuje funkcjonowanie dziecka w kilku kluczowych obszarach, wykluczy potencjalne zaburzenia psychiczne, czy upośledzenie umysłowe.

Zaburzenia lękowe i zaburzenia koncentracji mogą ze sobą współwystępować. Wiele innych problemów, takich jak zaburzenia snu, lęk, depresja i niektóre rodzaje trudności w uczeniu się, mogą mieć podobne objawy, dlatego istotna jest diagnostyka różnicowa. Jeśli obawiasz się, czy dziecko może mieć ADHD, pierwszym krokiem jest rozmowa z lekarzem.

ADHD leczenie: czy istnieje alternatywa dla leków?

Nieinwazyjne interwencje neuromodulacyjne: alternatywą dla farmakoterapii (substancji psychoaktywnych) jest terapia TMS (przezczaszkowa stymulacja magnetyczna) oraz terapia EEG Biofeedback.

Leczenie ADHD polega na kompleksowym podejściu, od strony neurologicznej a także behawioralnej. Dokładny opis dostępnych form leczenia, tj. farmakoterapia, indywidualna psychoterapia dziecka, terapia rodzinna znajdą Państwo na naszej stronie.

Kontakt

Zastanawiasz się czy Twoje dziecko może mieć ADHD? Skontaktuj się z nami w celu diagnostyki i dopasowania odpowiedniej terapii KONTAKT

Przeczytaj nasze artykuły

Dowiedz się więcej o najnowszych osiągnięciach w neurostymulacji mózgu lub przeczytaj aktualne informacje dotyczące funkcjonowania Magwise.