Czym jest TPS®?

Przezczaszkowa stymulacja impulsowa (TPS®) jest zatwierdzoną w Europie od 2018 roku opcją terapeutyczna stosowaną w przypadku łagodnego i umiarkowanego stadium choroby Alzheimera. Celem TPS® jest poprawa zdolności poznawczych u osób z demencja typu alzheimerowskiego poprzez stymulację różnych obszarów mózgu oraz utrzymanie tego stanu przez jak najdłuższy czas. Do tej pory przeprowadzono ponad 3500 zabiegów TPS® przy użyciu systemu NEUROLITH® w ponad 50 ośrodkach na całym świecie. Pacjenci i ich bliscy zgłaszają poprawę zdolności werbalnych, pamięci, orientacji przestrzennej oraz zmniejszenie objawów towarzyszącej depresji.

Terapia TPS®

Przewodnik po TPS®Przezczaszkowa stymulacja impulsowa

Fale uderzeniowe to impulsy akustyczne, które od końca lat 80-tych są z powodzeniem wykorzystywane do leczenia rozmaitych objawów klinicznych jak np. do pozaustrojowego leczenia kamicy nerkowej, chorób układu ruchowego, jak również stawów rzekomych, do stymulacji angiogenezy, w przypadku nieprawidłowego gojenia się ran oraz w leczeniu dławicy piersiowej. W połowie lat 90-tych dostrzeżono skuteczność fal uderzeniowych w chorobach neurologicznych, takich jak skurcze pourazowe i porażenia spastyczne. W 2015 r. na Uniwersytecie Wiedeńskim przeprowadzono pierwsze zabiegi u pacjentów z chorobą Alzheimera. W 2018 roku przezczaszkowa stymulacja impulsowa (TPS®) przy użyciu systemu NEUROLITH® otrzymała jako jedyna dotąd metoda tego rodzaju dopuszczenie do leczenia ośrodkowego układu nerwowego u pacjentów z chorobą Alzheimera. Inne choroby neurologiczne, jak m.in. choroba Parkinsona oraz psychiatryczne takie jak depresja, są obecnie przedmiotem kolejnych badań klinicznych i prac badawczo-rozwojowych.

Fale uderzeniowe a ultradźwięki.

Zarówno fale uderzeniowe jak i ultradźwiękowe to fale akustyczne występujące w podobnym zakresie częstotliwości. Pomimo to różnią się od siebie znacząco. O ile ultradźwięki cechuje fala ciągła z licznymi oscylacjami, o tyle fala uderzeniowa charakteryzuje się pojedynczym impulsem uderzeniowym, po którym następuje fala rozciągająca o mniejszej amplitudzie. Ze względu na zmienną ekspozycję o wysokiej częstotliwości, energia fal ultradźwiękowych jest absorbowana przez tkankę i może powodować jej ogrzanie - efekt, który nie jest obserwowany w przypadku fal uderzeniowych. Stymulacja TPS nie powoduje zatem przegrzewania się tkanek.

Porównanie profili fali ultradźwiękowej i uderzeniowej

Przewodnik po TPS®TPS® - jak to działa ?

Za pomocą metody TPS® można stymulować obszary mózgu na głębokości do 8 cm. Właściwości fal uderzeniowych umożliwiają efektywne wykorzystanie energii fizycznej w miejscowo ograniczonych obszarach tkanek. W ten sposób stymuluje się mechanotransdukcję, pobudza czynniki wzrostu oraz uwalnia tlenek azotu. Efektem biologicznym metody TPS jest:

 • Modulacja odpowiedzi neuronów
 • Zmniejszenie atrofii kory mózgowej
 • Stymulacja neuroplastyczności
 • Poprawa ukrwienia mózgu, tworzenie nowych naczyń krwionośnych (neoangiogeneza)
 • Regeneracja nerwów
 • Poprawa stanu aksonalnego w stymulowanym obszarze
 • Poprawa sprawności mózgu w demencji spowodowanej chorobą Alzheimera
 • Normalizacja tzw. funkcjonalnej łączności pomiędzy obwodami mózgu istotnymi dla regulacji nastroju (potencjalne działanie przeciwdepresyjne).

Przewodnik po TPS®Najważniejsze cechy Terapii TPS®:

6 zabiegów (sesji) TPS® w ciągu 2 tygodni

 • czas trwania zabiegu ok 30 minut
 • zabiegi mają charakter nieinwazyjny, są bezpieczne i nieskomplikowane
 • nie ma potrzeby golenia głowy
 • znacząca poprawa neuropsychologiczna
 • działanie przeciwdepresyjne

Potencjalne działania niepożądane (ustępują zwykle po około 5 dniach):

 • obrzęk, zaczerwienienie, krwiak
 • wybroczyny
 • niewielka bolesność/dyskomfort stymulowanej okolicy

Przeciwskazania do Terapii TPS®:

 • skazy krwotoczne
 • zakrzepica
 • ciąża
 • guz mózgu
 • terapia kortyzonem do 6 tygodni przed pierwszym zabiegiem
 • obecność metalowych ciał obcych w mózgoczaszce (np. stenty, odłamki)
 • rozrusznik serca

Jak rozpocząć leczenie?

Terapia TPS® odbywa się pod kontrolą lekarza - specjalisty psychiatry. Nie każdą jednostkę chorobową można leczyć za pomocą TPS. Aby rozpocząć terapię trzeba umówić się najpierw na konsultację kwalifikacyjną.
1

Odezwij się do nas

Wyślij e-maila na: tps@magwise.pl lub zadzwoń pod +48660 771 611 lub wyślij

2

Konsultacja kwalifikacyjna

W gabinecie lub zdalnie w trakcie której specjalista psychiatra oceni szanse powodzenia terapii i zaproponuje najbardziej korzystny protokół stymulacji

3

Ustalenie terminów

Ustalenie z asystentką grafiku stymulacji

photo

Przykładowa terapia

Leczenie metodą TPS®

Leczenie odbywa się ambulatoryjnie, bez konieczności hospitalizacji. Pacjent nie jest unieruchamiany, siedzi na bardzo wygodnym fotelu i może się swobodnie poruszać. Przed rozpoczęciem zabiegu TPS® terapeuta nakłada żel ultradźwiękowy na skórę głowy lub włosy, co zapewnia to optymalną transmisją impulsów. Następnie pacjent zakłada specjalne okulary, które pozwalają rozpoznać położenie głowy. Podczas zabiegu terapeuta delikatnie przesuwa głowicę stymulatora po skórze głowy i górnej części czaszki kierując impulsy akustyczne bezpośrednio do dotkniętych chorobą obszarów mózgu. Zabieg jest nieinwazyjny, tzn. impulsy przenikają przez skórę i czaszkę, nie uszkadzając ich.

Czas trwania
2 tygodnie
Ilość sesji
3 sesje tygodniowo
Czas trwania sesji
30 minut

Wskazania leczniczeChoroba Alzheimera. Leczenie metodą TPS®: skuteczność i pewność

Choroba Alzheimera jest najczęściej występująca formą demencji. Nie można jej wyleczyć. Liczba osób cierpiących na chorobę Alzheimera stale rośnie – obecnie problem ten dotyczy około 33 milionów ludzi na całym świecie. Chorzy cierpią na zaniki pamięci, mają problemy z orientacją i nie mogą już samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. Wielu pacjentów, zwłaszcza w początkowej fazie demencji zmaga się także z depresją. To znacząco obniża jakość życia osób dotkniętych tą choroba i ich bliskich. Kliniczne objawy choroby Alzheimera wywoływane są przez postępującą utratę neuronów. Skutkiem tego jest kurczenie się mózgu, zwłaszcza zaś kory mózgowej. Wskutek zaniku neuronów dochodzi również do degradacji znajdujących się między nerwami punktów przesyłania i przetwarzania informacji. Te zaburzenia są przyczyną utraty pamięci. Zgodnie z aktualną wiedzą czynnikiem wywołującym chorobę Alzheimera są szkodliwe cząsteczki białka, powstające poza komórkami nerwowymi i upośledzające ich pracę. Jedna z tych cząsteczek, beta-amyloid, gromadzi się w mózgu pacjenta z chorobą Alzheimera i tam się odkłada. Tworzą się tzw. blaszki amyloidowe, wskutek czego dochodzi do pogorszenia się krążenia krwi i w konsekwencji do zaburzeń w zaopatrywaniu mózgu w tlen i energię.

SkutecznośćWyniki leczenia metodą TPS®

W oparciu o dane dotyczące skuteczności, w badaniu uzupełniającym opublikowanym w 2021 roku zbadano potencjalny korzystny wpływ leczenia metodą TPS® na atrofię korową charakterystyczną dla choroby Alzheimera. W analizie przed/po uwzględniono dane dotyczące 17 pacjentów. Autorzy badania wykazali korelację pomiędzy poprawą neuropsychologiczną a wzrostem grubości kory w regionach mózgu newralgicznych z punktu widzenia demencji. Pacjenci z chorobą Alzheimera, którzy odnoszą korzyści z leczenia metodą TPS®, wydają się mieć zmniejszoną atrofię korową. W 2022 roku opublikowano badanie kliniczne na grupie 18 pacjentów z chorobą Alzheimera i towarzyszącą depresją. Uzyskano potwierdzenie znaczącej poprawy samopoczucia potwierdzone w skali BDI-II oraz wykazano normalizację tzw. funkcjonalnej łączności (FC) pomiędzy kluczowymi dla nastroju obwodami mózgu.

Referencje

 • d’Agostino, M. C. et al.: International Journal of Surgery, 24(Pt B):147-153, 2015.
 • Yahata, K. et al.: Journal of Neurosurgery, 25(6):745-755, 2016.
 • Hatanaka, K. et al.: American Journal of Physiology-Cell Physiology, 311(3):C378-85, 2016.
 • Mariotto, S. et al.: Nitric Oxide, 12(2):89-96, 2005.
 • Lohse-Busch, H. et al.: NeuroRehabilitation, 35(2):227-233, 235-244, 2014
 • Beisteiner, R. et al.: Advanced Science, 7(3):1902583, 2020.
 • Popescu, T. et al.: Alzheimer’s & Dementia, 7(1):e12121, 2021.
 • Van Hoesen, G. W. et al.: Hippocampus, 1(1):1-8, 1991.
 • Van Hoesen, G. W. et al.: Cerebral Cortex, 10(3):243-251, 2000.
 • Bush, A. I.: Trends in Neurosciences, 26(4): 207-214, 2003.
 • Beisteiner, R. (Uniwersytet Medyczny w Wiedniu): Transcranial Pulse Stimulation (TPS) as a revolutionary new brain therapy, 46. Polski Kongres Psychiatryczny, Szczecin, 2021.
 • Matt, E. et al.: Journal of Translational Medicine, 20(1):26, 2022.
 • Lohse-Busch, H.: Neurologie & Rehabilitation, S2:KV4–05, 2019.

Pomożemy Ci odzyskać radość z życia