Zaburzenia funkcji poznawczych

Zaburzenia otępienne są wyzwaniem współczesnej medycyny. Póki co, nie ma możliwości odwrócenia procesu staczania się z równi pochyłej jaką jest stopniowa utrata funkcji poznawczych w demencji.

Możemy co najwyżej nieco spowolnić ten proces oraz leczyć towarzyszące otępieniu zaburzenia psychiczne. Medycyna potrzebuje nowych możliwości, zaś jedną z bardziej obiecujących metod leczniczych w leczeniu zaburzeń kognitywnych mogą być przeróżne metody neurostymulacji jak tDCS, TPS oraz TMS.

Polecamy lekturę (tej metaanalizy)[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6948923/] i wielu innych obiecujących badań wskazujących na pozytywny wpływ terapii TMS na pacjentów z chorobą Alzheimera.

Potencjalny wpływ poprawiający pamięć dość dobrze przeanalizowany jest w (tym artykule)[https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3001404].

Co leczymy?

  • otępienia, w tym choroba Alzheimera;
  • brain fog (mgła mózgowa, mgła umysłowa, mgła pocovidowa);
  • poprawa funkcji poznawczych (uwaga, pamięć, percepcja) u osób zdrowych – tzw. neuroenhancement

Pozwól sobie pomóc

Sprawdź czy kwalifikujesz się do terapii

Skuteczność TMS w leczeniu zaburzeń poznawczych

Wyniki leczenia w klinikach Magwise

Pacjenci poddani terapii TMS

%

Procent pacjentów, którzy odczuli poprawę