SCHORZENIA LECZONE W KLINIKACH MAGWISEChoroba Alzheimera

Zaburzenia otępienne są wyzwaniem współczesnej medycyny. Póki co, nie ma możliwości odwrócenia procesu staczania się z równi pochyłej jaką jest stopniowa utrata funkcji poznawczych w demencji.

Choroba Alzheimera jest najczęściej występująca formą demencji. Nie można jej wyleczyć. Liczba osób cierpiących na chorobę Alzheimera stale rośnie – obecnie problem ten dotyczy około 33 milionów ludzi na całym świecie. Chorzy cierpią na zaniki pamięci, mają problemy z orientacją i nie mogą już samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. Wielu pacjentów, zwłaszcza w początkowej fazie demencji zmaga się także z depresją. To znacząco obniża jakość życia osób dotkniętych tą choroba i ich bliskich. Kliniczne objawy choroby Alzheimera wywoływane są przez postępującą utratę neuronów. Skutkiem tego jest kurczenie się mózgu, zwłaszcza zaś kory mózgowej. Te zaburzenia są przyczyną utraty pamięci. Zgodnie z aktualną wiedzą czynnikiem wywołującym chorobę Alzheimera są szkodliwe cząsteczki białka, powstające poza komórkami nerwowymi i upośledzające ich pracę. Jedna z tych cząsteczek, beta-amyloid, gromadzi się w mózgu pacjenta z chorobą Alzheimera i tam się odkłada. Tworzą się tzw. blaszki amyloidowe, wskutek czego dochodzi do pogorszenia się krążenia krwi i w konsekwencji do zaburzeń w zaopatrywaniu mózgu w tlen i energię.

W 2022 r. jako pierwsi w Polsce zainstalowaliśmy nowatorski system NEUROLITH® szwajcarskiej firmy STORZ® służący do prowadzenia przezczaszkowej stymulacji impulsowej za pomocą tzw. fali uderzeniowej (transcranial pulse stimulation, TPS®). Jest to innowacyjna metoda o udowodnionym korzystnym wpływie na atrofię korową charakterystyczną dla choroby Alzheimera. Celem zabiegów TPS® jest poprawa funkcji poznawczych oraz nastroju u pacjentów z demencją. Ponadto u chorych z innymi zaburzeniami funkcji kognitywnych wykonujemy stymulację TMS.

Pozwól sobie pomóc

Sprawdź czy kwalifikujesz się do terapii