SCHORZENIA LECZONA W KLINIKACH MAGWISEZaburzenia koncentracji uwagi ADHD/ADD

Jest to najczęstsze zaburzenie neurorozwojowe. Dotyczy 5% populacji ogólnej. Objawy towarzyszą przez całe życie. Kolejne problemy kumulują się, wpływając na rozwój, pracę, relacje.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem koncentracji uwagi jest wrodzonym zaburzeniem utrudniającym prawidłową koncentrację uwagi z często towarzyszącą wzmożoną ruchliwością i obniżoną kontrolą impulsów. Odmianą jest ADD czyli zespół deficytu koncentracji uwagi bez wyraźnej nadpobudliwości.

U dzieci i młodzieży mogą występować ogólne trudności edukacyjne. Nauka nieinteresujących przedmiotów przychodzi z oporem, zaległości zniechęcają do pozostałych obowiązków. Narastające wbrew woli niepowodzenia sprzyjają obniżaniu poczucia własnej wartości. Często występują trudności z utrzymaniem wątków w trakcie rozmów oraz impulsywne reakcje. Prawie połowa nastolatków z ADHD doświadcza odrzucenia w środowisku rówieśniczym. Częściej występują również zaburzenia koordynacji ruchowej (niezdarność), nieczytelny charakter pisma oraz niewyraźna mowa czy zaburzenia poczucia czasu i spóźnianie się.

Częściej mogą występować uzależnienia od „źródeł” dopaminy: telewizji, zakupów, sportów ekstremalnych, Internetu, pornografii, hazardu lub bardziej tradycyjnych używek szczególnie papierosów, alkoholu, marihuany czy stymulantów.

  U dorosłych powszechne są: prokrastynacja, robienie wszystkiego na ostatnią chwilę, poleganie na innych w kwestiach dat, rachunków, przypomnień,  częste szukanie „czegoś” i zapominanie o „czymś”. Powyższe mogą dotyczyć życia zawodowego i osobistego, sprzyjając poczucia frustracji, bezradności a nawet odrzeczenia.

  Nieleczone ADHD/ADD zwiększa aż do 75% ryzyko wystąpienia innych, wtórnych zaburzeń takich jak depresja, lęk czy nadużywania substancji psychoaktywnych.