Aktualności

Szybka terapia rTMS

Szybka terapia rTMS

Obie terapie dają wysokie prawdopodobieństwo ustępowania objawów depresji i innych zaburzeń chorobowych w czasie trwania 5 dniowych sesji stymulacji rTMS.

Protokół accelerated iTBS to metoda, w której Pacjenci poddawani są stymulacji impulsami magnetycznymi czterokrotnie w kilkuminutowych sesjach iTBS w odstępie 15 min podczas jednego dnia. Skuteczność leczenia wynosi ok. 45%

Protokół SAINT-TRD iTBS jest dużo bardziej zintensyfikowaną formą terapii, w której Pacjent zostaje poddany 10 kilkuminutowym sesjom, wykonywanym jednego dnia w odstępie godziny. Wyniki badań przeprowadzone na Uniwersytecie Stanforda, pozwalają stwierdzić, że prawdopodobnie jest to najbardziej efektywna terapia przeciwdepresyjna na świecie, dająca skuteczność leczenia na poziomie ok 90%.

Pacjentów zainteresowanych terapią zapraszamy do kontaktu i skorzystania z konsultacji: kontakt@drsulik.pl

Przeczytaj nasze artykuły

Dowiedz się więcej o najnowszych osiągnięciach w badaniach nad TMS lub przeczytaj aktualne informacje dotyczące funkcjonowania Magwise.