Baza wiedzy

Szwecja kontra alkohol: TMS w walce z uzależnieniem?

Szwecja kontra alkohol: TMS w walce z uzależnieniem?

Kraje nordyckie od dekad toczą boje z niekontrolowanym spożyciem alkoholu. Oprócz Danii, alkohol został uznany przez owe państwa największym zagrożeniem. Utrzymujące się do tej pory się surowe restrykcje produkcji i sprzedaży alkoholu w Szwecji przyczyniły się do zmniejszenia zainteresowania ludności alkoholem. Jednakże historia związku Szwecji z alkoholem obfituje w bolesne rozdziały pokoleń rodzin zniszczonych tą używką.

Wobec powyższego stale aktywnie działa się, by zredukować destrukcyjne efekty spożywania tej substancji. By ułatwić uwolnienie się od nałogu, kolejne zespoły badawcze z całego świata testują nowe technologie, a w tym przypadku głęboką powtarzalną przezczaszkową stymulację mózgu (deep repetetive transcranial magnetic stimulation, dTMS). Zespół naukowców z Linköping University zastosował tę właśnie metodę, by sprawdzić, czy dwie grupy dorosłych (pierwsza otrzymująca prawdziwą stymulację dTMS, druga otrzymująca tzw. stymulację placebo, bez aktywnego pola magnetycznego), uzależnionych od alkoholu uczestników, odczują spadek chęci spożycia alkoholu.

Co ciekawe, w celu zaktywizowania “pożądanego” dla dTMS celu i uczynienia go bardziej podatnym, bezpośrednio przed stymulacją podawano do powąchania napój alkoholowy. Następnie, każdy z 51 uczestników, codziennie poza weekendami, przez 3 kolejne tygodnie uczestniczył w 30-minutowej stymulacji z użyciem aparatu dTMS. Każdorazowo z częstotliwością 10 Hz, czyli 10 pulsów magnetycznych na sekundę, emitowano 3000 pulsów skierowanych w sieci neuronalne leżące u podłoża rozwoju uzależnień. Jak wskazują doniesienia naukowe struktury współtworzące te obwody, przyśrodkowa kora przedczołowa (medial prefrontal cortex, mPFC) i kora zakrętu obręczy (anterior cingulate cortex, ACC), poddane neurostymulacji polem magnetycznym sprzyjają redukcji głodu alkoholowego. I w tym przypadku, zastosowanie dTMS poskutkowało znaczącym ograniczeniem dni, kiedy przyjmowany był alkohol, wśród grupy osób otrzymujących aktywną stymulację dTMS. Ponadto odnotowano obniżone pragnienie przyjęcia substancji. Wyniki są obiecujące, zatem pozostaje oczekiwać na kolejną fazę badania.

Źródła:

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1519180,1,skandynawski-problem-z-alkoholem.read https://www.legalreader.com/tms-therapy-is-promising-for-alcohol-treatment/

Przeczytaj nasze artykuły

Dowiedz się więcej o najnowszych osiągnięciach w badaniach nad TMS lub przeczytaj aktualne informacje dotyczące funkcjonowania Magwise.