Baza wiedzy

Czy terapia TMS jest skutecznym narzędziem w leczeniu uzależnień?

Czy terapia TMS jest skutecznym narzędziem w leczeniu uzależnień?

Badacze od wielu lat analizują wpływ terapii powtarzalnej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (rTMS) na stopień nasilenia „głodu” i ilości przyjmowanych substancji psychoaktywnych u osób zmagających się z problemem uzależnienia od alkoholu, nikotyny i narkotyków . Analiza rezultatów badań klinicznych jest obiecująca i pokazuje, że odpowiednio prowadzona terapia TMS, z właściwie dobraną częstotliwością pulsów stymulująca odpowiednie ośrodki w mózgu, pomaga zredukować spożywanie substancji psychoaktywnych oraz wywiera wyciszający wpływ na pacjentów uzależnionych.

W 2019 r. zespół badaczy (Jack J. Q. Zhang, Kenneth N. K. Fong, Rang-Ge Ouyang, Andrew M H Siu, Georg S Kranz) dokonał przeglądu 26 publikacji naukowych z badań klinicznych dotyczących wpływu terapii TMS na stopień nasilenia „głodów” oraz ilości zażywanych substancji psychoaktywnych takich jak: alkohol, nikotyna, heroina i kannabioidy u osób borykających się z problemem uzależnienia. Celem wykonania przez naukowców metaanalizy, opublikowanych w latach 2000-2018 rezultatów badań klinicznych, było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jakie są najbardziej skuteczne parametry stymulacji TMS, które mogą pomóc pacjentom uzależnionym w redukcji „głodu” oraz w pokonaniu nałogu alkoholowego, nikotynowego czy narkotykowego.

Badacze w swojej publikacji skupili się na porównaniu kluczowych kwestii mogących mieć wpływ na jakość i rezultat przeprowadzonej terapii z wykorzystaniem rTMS, takich jak: procedura badawcza (liczebność grupy badanej, użyte kwestionariusze), liczby i częstotliwości pulsów magnetycznych oraz stymulowanych obszarów mózgu, które były pobudzane w trakcie trwania terapii.

W efekcie przeprowadzonej metaanalizy, obejmującej wyniki badań 748 pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych wywnioskowano, że najskuteczniejszym protokołem w obniżaniu poziomu natrętnego pragnienia zażycia substancji psychoaktywnej, w celu zaspokojenia „głodu” u pacjentów uzależnionych okazał się lewostronny protokół aktywizujący o częstotliwości 10 Hz, oddziałujący na DL PFC. Zauważono, że kluczowym czynnikiem jest również liczba pulsów stymulujących pożądane obwody neuronalne – im większa, tym dłuższy i intensywniejszy efekt terapeutyczny. Co więcej, stymulacja TMS skierowana w lewą DLPFC okazała się istotnie redukować czynne spożywanie uzależniających środków psychoaktywnych.

Podsumowując, dokonana przez badaczy analiza publikacji naukowych umożliwiła stwierdzenie, iż najskuteczniejszą terapią leczenia uzależnień za pomocą terapii powtarzalnej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (rTMS) jest stosowanie pulsów magnetycznych o częstotliwości 10 Hz, skierowanych na lewą grzbietowo-boczną korę przedczołową. Oczywiście, dalsze badania będą dostarczać nowych informacji, które umożliwią dalszy rozwój wiedzy uzyskanej na ten moment.

Źródła:

Zhang, J. J. Q., Fong, K. N. K., Ouyang, R., Siu, A. M. H., i Kranz, G. S. (2019) Effects of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) on craving and substance consumption in patients with substance dependence: a systematic review and meta-analysis. Addiction, 114: 2137-2149.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Metaanaliza

https://duckduckgo.com/?q=przegl%C4%85d+systematyczny+i+meta+analiza&t=newext&atb=v252-1&ia=web

Przeczytaj nasze artykuły

Dowiedz się więcej o najnowszych osiągnięciach w badaniach nad TMS lub przeczytaj aktualne informacje dotyczące funkcjonowania Magwise.