Aktualności

5th European Conference of Brain Stimulation in Psychiatry

Najlepsi europejscy specjaliści, najnowsze wyniki badań i wymiana doświadczeń- tak możemy podsumować nasz udział w 5. Europejskiej Konferencji Stymulacji Mózgu w Psychiatrii, która obyła się w dniach 3-4.06.2022 r. w Zagrzebiu, w Chorwacji.

Podczas paneli dyskutowano nad zastosowaniem terapii TMS w leczeniu zaburzeń psychicznych min. lekoopornej depresji. Specjaliści z całej Europy wymieniali się doświadczeniami omawiając najlepsze praktyki leczenia pacjentów z wykorzystaniem terpii przezczaszkowej stymulacji mózgu (TMS). Cały program wydarzenia obfitował w wykłady oraz sympozja podczas których eksperci w tej dziedzinie, dzielili się wiedzą, spostrzeżeniami oraz propagowali zastosowanie terapii przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) w leczeniu chorób psychicznych.

Źródło: https://www.brain-stimulation2022.com/

Przeczytaj nasze artykuły

Dowiedz się więcej o najnowszych osiągnięciach w badaniach nad TMS lub przeczytaj aktualne informacje dotyczące funkcjonowania Magwise.