O nas

Centrum Medyczne Magwise tworzy zespół specjalistów z zakresu psychiatrii, psychologii i neurologii. Specjalizujemy się w leczeniu najtrudniejszych i lekoopornych przypadków.

W naszych klinikach poza farmakoterapią i psychoterapią wykorzystujemy także najnowsze zdobycze techniki w zakresie neurostymulacji mózgu. Specjalizujemy się w leczeniu chorób psychicznych i neurologicznych metodą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) oraz przezczaszkowej stymulacji impulsowej (TPS) . Od 2019r. systematycznie rozwijamy te formy terapii, jako jedni z pierwszych w Polsce. W naszych nowocześnie wyposażonych pracowniach neurostymulacji wykonaliśmy już kilka tysięcy zabiegów.

Nasz zespół

Stanisław Szlufik

Specjalista neurolog

Umów wizytę

Jestem klinicystą i doktorem nauk medycznych z wieloletnim doświadczeniem, na codzień pracuję w Klinice Neurologii Szpitala Bródnowskiego, gdzie zajmuję się m.in. kwalifikacją pacjentów do terapii zaawansowanych w chorobie Parkinsona (terapie infuzyjne, leczenie operacyjne). Moją pasją jest monitorowanie pacjentów po głębokiej stymulacji mózgu (programowanie systemów DBS). Jestem aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych, European Academy of Neurology oraz International Parkinson and Movement Disorder Society. W Magwise zajmuje się wykorzystaniem nieinwazyjnych metod stymulacji mózgu (TMS, TPS) u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. Obszarem moich szczególnych zainteresowań klinicznych i naukowych są choroby neurodegeneracyjne i inne zaburzenia ruchowe w tym:

 • choroba Parkinsona, inne zespoły parkinsonowskie
 • dystonie
 • spastyczność w przebiegu udaru mózgu, stwardnienia rozsianego czy innych schorzeń
 • zespoły otępienne

Jakub Kasprzyk

Specjalista psychiatra

Umów wizytę

Jestem absolwentem Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, szkolenie z psychiatrii dorosłych odbywałem w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica. Tematyką zdrowia psychicznego interesuję się od pierwszych lat studiów, wówczas aktywnie uczestniczyłem w pracach kół naukowych, brałem udział w praktykach zagranicznych m.in. w rzymskim Centrum Zdrowia Psychicznego Policlinico Umberto I. Wiem ile odwagi może wymagać decyzja o zgłoszeniu się na konsultację psychiatryczną, dlatego podczas wizyty staram się tworzyć przyjazną i wolną od wszelkich uprzedzeń atmosferę. Konsultuję również w języku angielskim i włoskim.

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób oraz zaburzeń psychicznych osób dorosłych, w szczególności:

 • zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa),
 • zaburzenia adaptacyjne (zaburzenia powstałe pod wpływem trudności z dostosowaniem się do stresogennych okoliczności życiowych),
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia psychotyczne (w tym schizofrenia i zaburzenia urojeniowe),
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia odżywiania oraz farmakologiczne leczenie otyłości

Jakub Zawadzki

Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Umów wizytę

Jestem lekarzem, absolwentem I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie odbywam specjalizację z psychiatrii w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Posiadam doświadczenie w pracy z pacjetami oddziałów zaburzeń osobowości i zaburzeń nerwicowych, oddziałów diagnostyczno-terapeutycznych oraz oddziałów ostroprzyjęciowych.

W trakcie konsultacji lekarskich istotne jest dla mnie aby pacjent świadomie uczestniczył w procesie leczenia. W tym celu stale poszerzam swoją wiedzę z zakresu psychofarmakoterapii, czego potwierdzeniem są ukończone certifikowane kursy i szkolenia. Zajmuję się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych osób dorosłych, w tym:

 • depresji,
 • zaburzeń lękowych,
 • zaburzeń snu,
 • ADHD,
 • choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD).

Aleksandra Jórasz

Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Umów wizytę

Ukończyłam studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Staż podyplomowy odbyłam w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie pracuję na oddziałach psychiatrycznych dziennych i stacjonarnych, w Poradni Psychiatrii Dorosłych oraz pełnię dyżury lekarskie. Poza standardowymi metodami leczenia zaburzeń psychicznych w obszarze moich zainteresowań znajduje się przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS), która stanowi alternatywny sposób leczenia niektórych, zwłaszcza lekoopornych zaburzeń psychicznych. Do każdego pacjenta podchodzę z otwartością i empatią, starając się zrozumieć jego problem.

Tomasz Kowalczyk

Specjalista psychiatra

Umów wizytę

W swojej praktyce lekarskiej kieruję się indywidualnym podejściem do pacjenta, a szczególną uwagę przywiązuję do partnerskiej współpracy w procesie zdrowienia. Planując terapię biorę pod uwagę indywidualne potrzeby i preferencje oraz możliwości lecznicze ujęte w najnowszych zaleceniach i standardach. Aktywnie współpracuję z innymi profesjonalistami z zakresu psychologii i psychoterapii.

Posiadam uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane oraz zwolnień lekarskich. Konsultacje prowadzę w języku polskim lub angielskim.

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób oraz zaburzeń psychicznych osób dorosłych, w szczególności:

 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zespół nadpobudliwości psychoruchowej z brakiem koncentracji uwagi (ADD)
 • zaburzenia nastroju (w tym depresja i zaburzenia afektywne dwubiegunowe)
 • zaburzenia nerwicowe (fobie, lęki)
 • zaburzenia lękowe (nerwicowe)
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD, nerwica natręctw)
 • zaburzenia snu
 • zespół lęku uogólnionego (GAD)
 • uzależnienia behawioralne, od alkoholu oraz od substancji psychoaktywnych
 • zaburzenia zachowania i pamięci u osób starszych zespół stresu pourazowego (PTSD)

Piotr Sulik

Specjalista psychiatra

Umów wizytę

Jestem lekarzem z wieloletnim doświadczeniem, specjalizację w zakresie psychiatrii odbyłem w warszawskim Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Specjalizuję się w praktycznym wykorzystaniu nieinwazyjnych metod stymulacji mózgu w leczeniu zaburzeń psychicznych. Od 2019r. wykorzystuję terapię TMS w swojej praktyce jako jeden z pierwszych w Polsce. Interesuje się neurokognitywistyką i neurobiologią. Jestem członkiem amerykańskiego towarzystwa naukowego Clinical TMS Society oraz European Society for Brain Stimulation. W Centrum Medycznym Magwise pełnię funkcję Dyrektora Medycznego.

Diagnozuję i leczę większość zaburzeń psychicznych osób dorosłych (powyżej 18 r.ż). Obszar moich szczególnych zainteresowań klinicznych to:

 • nerwica natręctw (OCD) i jej spektrum
 • zespół Tourette’a
 • depresja, zwłaszcza depresja lekooporna (TRD), depresja w ciąży, depresja poporodowa
 • choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD)
 • zaburzenia lękowe (nerwicowe), zespół lęku uogólnionego (GAD)
 • bezsenność
 • otępienia, choroba Alzheimera

Agnieszka Sulik

Psycholog kliniczny / Psychoterapeuta Schematów i EMDR / Terapeuta TMS

Umów wizytę

Od blisko 10 lat wspieram psychologicznie i terapeutycznie osoby zmagające się z różnymi problemami natury psychicznej i życiowej. W pracy terapeutycznej głównie wykorzystuję modele terapii schematów oraz EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Obecnie są to najnowocześniejsze na świecie i potwierdzone licznymi badaniami empirycznymi formy terapii.

Dodatkowo w praktyce wykorzystuję przezczaszkową stymulację magnetyczną (TMS). Odbyłam szkolenie z zakresu TMS akredytowane przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej. Posiadam także uprawnienia do wykonywania diagnozy psychologicznej oraz badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, zawodów prawniczych oraz pracowników ochrony i detektywów.

Jestem biegłym sądowym z zakresu psychologii przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Zajmuję się rozpoznawaniem oraz psychoterapią takich chorób i zaburzeń psychicznych jak:

 • zaburzenia nastroju, depresja, CHAD
 • zaburzenia lękowe (fobie, OCD, nerwica natręctw)
 • PTSD, osoby cierpiące z powodu przeżytej traumy
 • zaburzenia osobowości (szczególnie borderline, unikająca, zależna)
 • osoby borykające się z różnymi trudnościami życiowymi

Pracuję z młodzieżą (od 15 roku życia) oraz osobami dorosłymi. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Magdalena Maciejewska

Psycholog / Psychoterapeuta Behawioralno - Poznawczy (CBT)

Umów wizytę

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, oraz czteroletni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej w ramach Centrum CBT. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Uczestniczę w branżowych konferencjach i szkoleniach, stale doskonaląc swój warsztat pracy. Pracuję jako psychoterapeuta opierając się o konkretny i skuteczny protokół terapeutyczny CBT odnoszący się do poszczególnych zaburzeń. W swojej pracy wykorzystuje również techniki relaksacji, mindfulness oraz techniki wyobrażeniowe. W gabinecie pracuję z dorosłymi oraz młodzieżą od 15 roku życia, przyjmuję pacjentów z takimi trudnościami jak:

 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • zaburzenia lękowe (ataki paniki, lęk o zdrowie)
 • dorośli zdiagnozowani w spektrum autyzmu
 • dorośli z ADHD
 • otyłość powiązana z zespołem kompulsywnego objadania

Agnieszka Mucha

Psycholog / Psychoterapeuta

Umów wizytę

Pracuję w podejściu integracyjnym (korzystam z dorobku psychoterapii Gestalt, psychodynamicznej i poznawczo-behawioralnej). Metody dostosowuję do indywidualnych potrzeb moich klientów. Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej na uniwersytecie SWPS w Warszawie, doświadczenie zdobywałam m.in. w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach czy Telefonie Interwencji Kryzysowej. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, stale podnoszę kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach psychoterapeutycznych. W trosce o dobro klientów swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Pracuję z dorosłymi i młodzieżą od 16. roku życia doświadczającymi takich zaburzeń psychicznych i trudności jak:

 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia nastroju (depresja, dystymia, CHAD)
 • zaburzenia lękowe
 • niepłodność/bezpłodność
 • kryzysy związane np. z rozstaniem, zdradą, nagłą chorobą, niepełnosprawnością, śmiercią
 • molestowanie seksualne, przemoc psychiczna i fizyczna, mobbing w pracy

Katarzyna Słomińska

Psycholog / Psychoterapeuta

Umów wizytę

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Jestem uczestniczką 4-letniego całościowego kursu z psychoterapii organizowanego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, obecnie na ostatnim roku szkolenia. Kurs posiada akredytację Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i przygotowuje do certyfikacji PTP. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Cały czas podnoszę kwalifikacje zawodowe i pogłębiam wiedzę z obszaru psychoterapii podczas szkoleń i warsztatów. Ukończyłam pierwszy poziom kursu TSR – krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Pracuję z osobami dorosłymi w nurcie integracyjnym. Swoją pracę poddaję superwizji.

Emilia Pietrasz

Psycholog kliniczny / Psychoterapeuta integracyjny / Psychoterapeuta uzależnień

Umów wizytę

Od 10 lat towarzyszę pacjentom w dochodzeniu do ich wewnętrznej stabilizacji i harmonii.

Z wykształcenia jestem psychologiem klinicznym oraz psychoterapeutą pracującym w nurcie integracyjnym. W gabinecie prowadzę terapie indywidualna osób dorosłych i młodzieży od 15 roku życia.

Posiadam bogate doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz behawioralnie.

Zajmuję się psychoterapią zaburzeń psychicznych - takich jak:

 • zaburzenia nastroju (depresja, CHAD)
 • zaburzenia osobowości
 • uzależnienia behawioralne, od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych
 • osoby borykające się z różnymi trudnościami życiowymi

Aneta Metelska

Magister elektroradiologii / Koordynator Terapii TMS

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku elektroradiologia.

Od początku mojej pracy zawodowej skupiam się na bezpieczeństwie pacjenta. Mam doświadczenie m.in. w wykonywaniu badań metodą rezonansu magnetycznego (MRI), tomografii komputerowej (CT) oraz klasycznym RTG.

Odbyłam szkolenie z zakresu TMS akredytowane przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej.

Karolina Rucińska

Magister elektroradiologii / Terapeuta TMS

Jestem absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Praktykę zawodową odbyłam w warszawskich szpitalach, m.in. w I i II Zakładzie Radiologii UCK WUM, w Szpitalu Nowowiejskim, w Zakładzie Radiologii Szpitala im. Dzieciątka Jezus oraz w Centrum Onkologii. Mam doświadczenie w wykonywaniu badań EEG na Oddziale Neurologii w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym WUM oraz prowadzę sesje stymulacji TMS w Centrum Medycznym Magwise. Odbyłam szkolenie z zakresu TMS akredytowane przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej.

W wolnych chwilach opiekuję się domową kolekcją ponad 200 roślin tropikalnych.

Dominika Barcik

Terapeuta TMS

Jestem absolwentką Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Przez kilka lat pracowałam w gabinecie stomatologicznym, gdzie asystowałam do zabiegów, wykonywałam zdjęcia rtg i tomografię komputerową. Ukończyłam kurs ,,Zagadnienia psychiatrii i psychologii klinicznej'' na Copernicus College. Interesuję się neurobiologią.

Dołącz do naszego zespołu

Dowiedz się więcej